1120 vizualizări 27 mai 2011

Programul economic prezentat vineri de USL propune o impozitarediferenţiată a veniturilor, în trei trepte, de 8, 12 şi 16%,menţinerea pentru încă patru ani a TVA la 24% şi negocierea unuinou acord cu FMI, în 2013.

USL îşi propune înfiinţarea a cel puţin un milion de noi locuri demuncă, măsurile prevăzute fiind reducerea CAS cu 5% pentruangajatori, reducerea integrală a plăţii CAS pentru un an de zilepentru angajatorii care creează noi locuri de muncă, scutirea deorice taxe pentru angajările în regim "part time", condiţionareaparticipării la licitaţii publice de existenţa a cel puţin 15%angajaţi sub vârsta de 25 de ani.

În plus, USL doreşte majorarea salariului minim pe economie la 800lei.

Programul economic al USL prevede un sistem de impozitare aveniturilor în trei trepte: 8% pentru veniturile de până la 800 leilunar, 12% pentru veniturile de la 800 la 1600 lei/lună şi 16%pentru veniturile de peste 1.600 lei lunar.

În ceea ce priveşte TVA, USL îşi propune să păstreze actuala cotăde 24% pe durata întregului mandat de patru ani 2012-2016.

Există o excepţie, în ceea ce priveşte TVA aplicat la producţia decereale, pâine, carne proaspătă, lapte şi legume proaspete, undedin 24% producătorii îşi vor putea deduce 15%.

Alte măsuri propuse de USL sunt: introducerea unei suprataxări atranzacţiilor speculative, scutirea de impozitare pe o perioadă decinci ani pentru dividendele reinvestite în utilaj şi echipamentetehnologice, de cercetare.

USL intenţionează să introducă registrul unic de control, odată ladoi ani, cu tematică prestabilită şi preanunţată.

Pentru stimularea sectorului privat, USL propune o Agenţie pentruprogramele naţionale de investiţii (după modelul ARIS), atragereade investiţii din ţările emergente, capitalizarea Fondului deGarantare pentru IMM-uri.

Alte măsuri conţinute de programul USL sunt capitalizarea CEX şiEXIMBANK, plafonarea împrumuturilor guvernamentale pe piaţainternă, înfiinţarea unui comitet parlamentar de monitorizarepentru creşterea transparenţei utlizării banului public.

În plus, USL doreşte restructurarea instituţiilor de control fiscalşi înfiinţarea unui consiliu de supraveghere şi audit format dinexperţi internaţionali..

În ceea ce priveşte sectorul bugetar, USL propune desfiinţareacelor 6.000 de posturi ocupate prin numiri politice în 2009-2010,deblocarea imediată a posturilor din învăţământ, plafonareacheltueililor cu bunurile şi serviciile, management privat lacompaniile de stat din domenii strategice.

Principala sursă de creştere a veniturilor bugetare identificată dePSD este majorarea absorbţiei fondurilor europene, prin înfiinţareaunei autorităţi unice pentru fondurile europene, a unui sistem dedepunere şi evaluare online a proiectelor şi rambursarea TVA pentruproiectele finanţate din fonduri europene.

USL îşi propune ca prin aceste măsuri să crească veniturilebugetare de la 32% la 38%.

În plus PNL şi PSD amintesc de adaptarea acordului actual cu FMI şinegocierea, în 2013, a unui nou acord în baza obiectiveloreconomice asumate în programul lansat vineri.

Florin Ciolac, florin.ciolac@mediafax.ro

Citește și: