840 vizualizări 26 apr 2013

Ştiai că România se numără printre ţările cu cel mai mare număr de firme cu 100 de angajaţi ce apelează la munca fără forme legale? Pe fondul crizei economice, numărul românilor ce muncesc la negru a crescut foarte mult, iar taxele şi impozitele par tot mai împovărătoare pentru angajatorii români. Un aspect îngrijorător este legat de faptul că o parte importantă dintre cei care lucrează "la negru" efectuează muncă calificată sau "la birou", situaţie care contrazice tendinţele europene.

Este important ca angajatul să conştientizeze beneficiile ocupării formale, dar şi dezavantajele muncii la negru!

Lucrând legal angajatul are:

+ un salariu decent şi siguranţa plăţii acestuia la timp;

+ concediu de odihnă plătit;

+ asigurare medicală: asistenţă medicală gratuită, medicaţie gratuită sau compensată;

+ drepturi protective privind sănătatea şi securitatea în muncă, dreptul la echipament de

lucru şi protecţie, la alimentaţie antidot în funcţie de specificul activităţii;

+ dreptul la cursuri gratuite de calificare, recalificare şi reconversie profesională;

+ acces la pensie de limită de vârstă, anticipată, anticipată parţial, de invaliditate sau de

urmaş;

+ protecţia legală a femeilor şi copiilor;

+ şomaj şi indemnizaţie de sprijin, în situaţia pierderii locului de muncă;

+ dreptul la tichete de masă, tichete de creşă, tichete de vacanţă – acolo unde este cazul;

+ drepturi colective constituţionale cum sunt: dreptul la asociere în sindicate, la negocierea

contractului colectiv de muncă;

+ acces la credite bancare.

Lucrând la negru angajatul:

- NU beneficiază de salariul minim pe economie, de sporuri salariale determinate de

vechime şi de condiţii de muncă decente;

- NU poate fi protejat împotriva concedierii spontane şi/sau arbitrare;

- NU are dreptul la concediul legal de odihnă plătit şi la alte concedii legal reglementate

pentru evenimente deosebite (căsătorii, deces, naşterea unui copil în familie), pentru

studii etc.;

- NU beneficiază de reducerea normei de timp ca urmare a condiţiilor deosebite de

muncă;

- NU îţi poate dovedi experienţa de muncă;

- NU este asigurat pentru riscuri previzibile şi imprevizibile cum sunt: invaliditatea, accidentele

de toate felurile, bolile, maternitatea, bătrâneţea, decesul, eventuale pagube produse

terţilor în timpul desfăşurării activităţii;

- NU are dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli

obişnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale şi accidente de muncă, nici

la recuperarea capacităţii de muncă în staţiuni balneoclimaterice.

Spune NU muncii la negru! Pentru a denunţa un caz de muncă fără forme legale, apelează cu încredere la sprijinul Inspecţiei Muncii la numărul de telefon: 021/302.70.30. Informaţii suplimentare pe www.ascri.ro.

Campania ”Ieşi la lumină! Spune NU muncii la negru!” face parte din proiectul strategic „Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare şi incluziune”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, care se desfăşoară în perioada iulie 2010 – iunie 2013, cu implicarea unui grup ţintă de peste 1000 de reprezentanţi ai partenerilor sociali şi ai societăţii civile. Proiectul este  implementat de Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Asociaţia ”Centrul Român de Iniţiative”.

Citește și: