Gandul.info
Marian SULTĂNOIU
Marian SULTĂNOIU
1769 vizualizări 28 iul 2017

Simţindu-se tot mai lezată la imagine, din tot felul de pricini intestine, BOR declanşează un atac împotriva „civililor” care se dovedesc prea interesaţi de soarta ei, implicit de relaţia pe care aceasta o are cu statul român.

Astfel, prin intermediul unui comunicat remis de Patriarhie, ni se transmit următoarele trageri de urechi: „Orice răspândire în spaţiul public a informaţiei (false) că Biserica nu plăteşte impozite este nocivă şi denaturează grav dezbaterea publică asupra relaţiei dintre stat şi cultele religioase. Cultele religioase au un statut fiscal similar cu al ONG-urilor, partidelor politice, sindicatelor, universităţilor etc., adică fondurile care circulă în interiorul organizaţiei sunt menite să consolideze organizaţia şi să înlesnească buna ei funcţionare, în beneficiul societăţii în mijlocul căreia aceasta activează. Astfel, statul înţelege să faciliteze cetăţenilor exercitarea libertăţii religioase, la fel cum, de exemplu, neimpozitând donaţiile şi contribuţiile membrilor partidelor politice, statul înlesneşte exercitarea drepturilor şi opiniilor politice, sau, în cazul sindicatelor, exercitarea drepturilor sociale”.

Comunicatul BOR mai precizează: „Niciun stat democratic nu exercită o presiune fiscală inutilă pe organizaţiile societăţii civile, tocmai pentru că acestea îşi împlinesc vocaţia şi misiunea fără intermedierea statului. Singurele venituri ale cultelor religioase din România (şi din spaţiul Uniunii Europene) care sunt scutite de impozitare sunt cele provenite din vânzarea obiectelor de cult şi contribuţii (nu taxe) pentru nunţi, botezuri şi alte servicii religioase, care nu sunt activităţi comerciale. Pentru aceste contribuţii se emit şi trebuie să se emită chitanţe. Fondurile provenite din aceste surse, menite să sprijine autofinanţarea, rămân exclusiv în circuitul intern şi sunt reinvestite în întreţinerea şi repararea lăcaşurilor de cult, precum şi în numeroasele activităţi cu caracter social-filantropic. În acest moment, Biserica Ortodoxă Română este instituţia cu cea mai mare şi intensă activitate filantropică din Romania”.

Aceluiaşi comunicat ne aduce la cunoştinţă că „BOR plăteşte impozit pe clădiri şi terenuri aflate în folosinţă, pe salariile angajaţilor (personal clerical şi neclerical), precum şi pe orice venit obţinut dintr-o activitate cu caracter economic, dacă fondurile rezultate din acea activitate nu sunt direcţionate către opere social-filantropice, religioase, educaţionale şi culturale. Toate contractele comerciale/economice încheiate de Biserică cu terţi sunt supuse impozitării, dacă surplusul de bani nu este direcţionat către repararea şi întreţinerea lăcaşurilor de cult sau către opere de natura celor menţionate”.

În consecinţă, avem următoarele:

1. „Fondurile care circulă în interiorul organizaţiei sunt menite să consolideze organizaţia şi să înlesnească buna ei funcţionare, în beneficiul societăţii în mijlocul căreia aceasta activează”.

Adică majoritatea încasărilor BOR de la unul ca mine sau ca dumneata, bunăoară, circulă prin interiorul Bisericii ca să o consolideze, să o facă funcţională, şi, în sfârşit, ca să poată restitui societăţii multiple beneficii spirituale.

2. „Singurele venituri ale cultelor religioase din România (şi din spaţiul Uniunii Europene) care sunt scutite de impozitare sunt cele provenite din vânzarea obiectelor de cult şi contribuţii (nu taxe) pentru nunţi, botezuri şi alte servicii religioase, care nu sunt activităţi comerciale”.

nota bene –Pentru aceste contribuţii se emit şi trebuie să se emită chitanţe”.

Cu privire la „alte servicii religioase” putem enumera (fără tarife, întrucât nu ne-ar ajunge spaţiul): înmormântări, parastase, acatiste, molifte, spovedanii, „mersul cu botezul” în Ajunul Crăciunului, şi altele…

În consecinţă, cele mai substanţiale contribuţii (fără număr, cum v-am mai spus povestea cu „Numără, tată, că-ţi spun eu când să te opreşti!”) sunt neimpozitate, dar încasate, chipurile, contra chitanţă. Ei, hai să fim serioşi! Să-mi spună şi mie un singur creştin, câte case de marcat a văzut e în sfintele altare!

3. „Fondurile provenite din aceste surse, menite să sprijine autofinanţarea, rămân exclusiv în circuitul intern şi sunt reinvestite în întreţinerea şi repararea lăcaşurilor de cult, precum şi în numeroasele activităţi cu caracter social-filantropic”.

Adică, din banii de servicii, statul nu vede nimic, pentru că, nu-i aşa, vede credinciosul. Întrebarea e: unde-i vede? Întrucât subsemnatul a văzut (aşa, ca gest cu implicări simbolice), an de an, sfinţi părinţi catolici care trec în postul sărbătorilor pe la enoriaşi, ca să le mai „livreze” ceva spirit, ba, chiar şi câte-un pacheţel cu bunătăţi de sezon, pe când, pe fraţii lor ortodocşi, nu-i văd decât stropind, la repezeală, pereţii imobilelor - cu apă sfinţită -, interior/exterior, repede-repede, că satu-i mare, încasează „atenţia” şi gata: Botezul a trecut fără durere.

Cât despre întreţinerea şi repararea lăcaşurilor de cult, să mă ierte Dumnezeu, dar n-am remarcat prea multe biserici şi altele, renovate fără plimbatul cutiei milei prin parohie, fără vizite pe la sponsori cu dare de mână, şi, mai ales, fără vizitele pictorilor şi ale unor lucrători, pe la casele enoriaşilor, dimineaţa, la prânz şi seara, fix în timpul meselor, pe când părinţii se aştern, şi ei, pe la mesele lor, în intimitatea familiei, în liniştea căminului.

4. „BOR plăteşte impozit pe orice venit obţinut dintr-o activitate cu caracter economic, dacă fondurile rezultate din acea activitate nu sunt direcţionate către opere social-filantropice, religioase, educaţionale şi culturale”.

Ca să vezi oropsire: adică niciun sfanţ pentru stat, pentru că eu n-am văzut vreo luminoasă faţă bisericească naivă, care să plătească întâi impozit la stat, şi abia pe urmă să devină filantroapă.

Iar despre „opere social-filantropice, religioase, educaţionale şi culturale”, pe care le-ar putea pune la cale, ar însemna să stea ţara numai într-o luminoasă şi preafericită sărbătoare, contra unui aşa cuantum de încasări lunare. De la sărmanii azilelor de tot felul, la spitalele Eforiei, şi de la „şcolile de maici”, până la atelierele de meserii.

5. „Toate contractele comerciale/economice încheiate de Biserică cu terţi sunt supuse impozitării, dacă surplusul de bani nu este direcţionat către repararea şi întreţinerea lăcaşurilor de cult sau către opere de natura celor menţionate”.

Cum spuneam mai sus, nimic la stat, totul la întreţinerea lăcaşurilor.

(Apropo, ca o paranteză! Am vorbit cu/am scris despre preoţi care, din pasiune, se îngrijeau de copiii sărmani ai comunităţii. Una-două mese pe zi, câteva ore de after-school, cu coana preoteasă în postură de gospodină şi învăţător. Oameni cu harul lui Dumnezeu. Când îi întrebam în ce măsură contribuie Biserica la filantropie, schimbau vorba. O dădeau pe cântece şi pilde).

Eu nu zic că BOR nu participă deloc la opere sociale. Am văzut, de asemenea, cum organizează pelerinaje, vizite la moaşte şi mersul târâş al credincioşilor, iarna şi vara. Culmea e că, întrebând, de câteva ori, femeile care organizau masa, descărcau din maşini, sarmale şi alte mâncăruri aburind, împărţindu-le apoi (sigur, contra cost) pelerinilor care urcau dealul Mitropoliei, cu zecile de ore, într-un efort simbolic, comparabil poate, doar cu cel al lui Iisus Hristos pe dealul Golgotei, „sfintele” femei mi-au spus, cu jumătate de gură, că tot ce stă pe mese, e pregătit acasă.

În consecinţă, aşa o fi, or răspândi, câte unii, informaţii false despre Biserică, în spaţiul public, dar foarte mulţi nu răspândesc, ci oferă informaţii reale, chiar mai neplăcute decât cele false…

În încheiere: 6. „BOR plăteşte impozit pe clădiri şi terenuri aflate în folosinţă şi pe salariile angajaţilor (personal clerical şi neclerical)”. Ar fi strigător la Cer ca, nici pe clădiri şi nici pe terenuri, să nu plătească nimic.

Cât despre faptul că personalul clerical primeşte salariu de la stat, mă surprinde, de vreme ce, în comunicat, se precizează, drept argument al egalităţii Bisericii cu partidele politice: „Niciun stat democratic nu exercită o presiune fiscală inutilă pe organizaţiile societăţii civile, tocmai pentru că acestea îşi împlinesc vocaţia şi misiunea fără intermedierea statului”.

O fi, în cazul ONG-urilor şi al altor organizaţii, că pe ei nu-i plăteşte statul.

Citește și: