Lelia MUNTEANU
Lelia MUNTEANU
2743 vizualizări 7 ian 2018

”Sunt un geniu foarte stabil”  - strania postare de ieri a preşedintelui Statelor Unite a strâns deja munţi de comentarii. Cel mai serios dintre toate mi s-a părut al comedianului american Albert Brooks: ”Când, în dimineaţa asta, Trump a tweetuit <Sunt un geniu foarte stabil>, al 25-lea Amendament a sărit literalmente din Constituţie”.

Amendamentul 25, penultimul al Constituţiei americane, ratificat în 1967, privind ocuparea funcţiilor vacante de Preşedinte şi Vicepreşedinte, are în secţiunea 4 referinţe la situaţia în care un preşedinte se află în imposibilitatea, fizică sau mentală, “de a-şi exercita puterile şi de a îndeplini îndatoririle funcţiei sale”.  Subiectul procedurii e vicepreşedintele care, având ”o majoritate a principalilor funcţionari ai departamentelor executive sau ai oricărui alt organism desemnat printr-o lege promulgată de Congres”, înaintează ”preşedintelui pro tempore al Senatului şi preşedintelui Camerei Reprezentanţilor o declaraţie scrisă care le aduce la cunoştinţă că Preşedintele este în imposibilitatea de a-şi exercita puterile şi de a îndeplini îndatoririle funcţiei”. După care, vicepreşedintele e obligat să preia “imediat” interimatul, urmând ca Preşedintele să-şi reia funcţiile dacă informează printr-o declaraţie scrisă aceeaşi destinatari (”preşedintele pro tempore al Senatului şi preşedintelui Camerei Reprezentanţilor”) că “nu mai există nici o imposibilitate de exercitare a mandatului”. Excepţie face cazul în care “vicepreşedintele şi majoritatea principalilor funcţionari ai departamentelor executive sau ai oricărui alt organism desemnat de o lege promulgată la Congres trimit în termen de patru zile preşedintelui pro tempore al Senatului şi preşedintelui Camerei Reprezentanţilor o declaraţie scrisă care să afirme că Preşedintele este incapabil să-şi exercite puterile şi să îndeplinească îndatoririle funcţiei sale. Congresul va trebui atunci să ia o decizie: dacă nu este întrunit, el va trebui să se întrunească în acest scop în termen de 48 de ore. Dacă în termen de 21 de zile de la primirea de către Congres a acestei ultime declaraţii scrise sau dacă Congresul nu este în sesiune, în termen de 21 de zile de la convocare, un vot a două treimi din cele două Camere hotărăşte că Preşedintele este incapabil să-şi exercite puterile şi să-şi îndeplinească îndatoririle funcţiei sale, vicepreşedintele va continua să exercite aceste funcţii în calitate de Preşedinte interimar; în caz contrar, Preşedintele va relua exercitarea amintitelor funcţii”. 

În care dintre situaţii ne-am putea afla, după ultima avalanşă de postări, culminând cu autoevaluarea ”geniu stabil”? În nici una. Bunul simţ ne-ar putea spune că declaraţia scrisă de imposibilitate a continuării mandatului poate fi chiar  “Sunt un geniu foarte stabil”, deşi n-a fost adresată în mod special  ”preşedintelui pro tempore al Senatului şi preşedintelui Camerei Reprezentanţilor”.

Însă Legislativul nu pune diagnostice medicale. Până la  investigaţiile medicale de rutină (Casa Albă a anunţat pe 7 decembrie că vor fi efectuate la începutul acestui an), trebuie să ne mulţumim cu scrisoarea medicală din 2016, menită a-i servi în campania electorală, redactată în patru paragrafe de medicul personal al ”geniului stabil”, gastroenterologul Harold Bornstein, în cinci minute, cum singur recunoaşte.

Concluzia celor patru paragrafe, pe care dr. Bornstein şi-a pus parafa, e următoarea: ”Dacă va fi ales, dl. Trump – pot afirma fără echivoc – va fi cel mai sănătos individ ales la Preşedinţie”.

Putem să-l credem pe cuvânt sau nu. Nu are nici o responsabilitate. Harold Bornstein e doar un gastroenterolog din Manhattan, căruia legislaţia americană îi permite să dea certificate de sănătate oricărui candidat la preşedinţie. Aceeaşi lege care nu reglementează ferm periodicitatea cu care trebuie supus controalelor medicale preşedintele în funcţie al Americii - deţinătorul celui mai greu şi mai încărcat de mize job din lume. 

Citește și: