Lelia MUNTEANU
Lelia MUNTEANU
1527 vizualizări 1 mai 2016

”Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine îl va afla. Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?”.

În Grădina Ghetsimani, în noaptea dinaintea răstignirii, ”lăsându-L, au fugit toţi” - Marcu 14,50: unul dintre cele mai crunte versete ale Evangheliilor, ca şi strigătul Său, în ceasul al nouălea, pe cruce, ”Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”.

”Nepătimitor  într-un trup pătimitor” (după cuvântul Sfântului Atanasie cel Mare),

Dumnezeu adevărat şi om adevărat, Mântuitorul a coborât ca să ne ridice la El, transformându-ne pe toţi cei ce credem în hristofori (purtători de Hristos) şi deschizându-ne calea spre îndumnezeire.

În hăul nopţii de sâmbătă, se aude glasul îngerului şi se face lumină: “Pentru ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? El a înviat”.

 

Adevărat a Înviat!

Citește și: