Lelia MUNTEANU
Lelia MUNTEANU
1651 vizualizări 27 apr 2019

Patriarhul Ecumenic îşi semnează astfel Pastorala de Paşti din anul acesta: „Fanar, Sfintele Paşti 2019, Bartolomeu al Constantinopolului, Fierbinte rugător către Hristos cel Înviat”.

Acest blând arhipăstor e socotit vândut ereticilor şi scos de la pomenire de către monahii radicali din Sfântul Munte, pentru relaţia sa de frăţie cu Papa Francisc, pentru convocarea Sinodului Panortodox, pentru ostenelile sale ecumenice. (Acelaşi tratament i-a fost aplicat şi unuia dintre iluştri săi predecesori, Athenagoras, care în 1965 i-a dat frăţeasca îmbrăţişare Papei Paul al VI-lea). De pe atunci flutură deasupra mănăstirii Esfigmenu înfricoşatele cuvinte „Ortodoxie sau moarte”.

Şi astăzi, în viul dimineţii Învierii, zeloţii de la Esfigmenu stau tot sub semnul morţii, bineştiind, în inimile lor rugătoare, că Ortodoxia e viaţă. 

„Experienţa Învierii ţine de nucleul identităţii ortodoxe. Prăznuim Învierea Domnului nu doar la Sfintele Paşti şi în perioada pascală, ci în fiecare Duminică şi la fiecare Sfântă Liturghie, care este întotdeauna un praznic de lumină”, scrie Bartolmeu în Pastorala sa. “Viaţa creştină, în toate dimensiunile ei, în cultul divin precum şi în viaţa şi mărturia noastră în lume, poartă un duh pascal şi este mişcată de biruinţa asupra morţii a lui Hristos cel Înviat şi de aşteptarea împărăţiei Sale veşnice”.

Icoana acestui duh pascal e şi imaginea Patriarhului Ecumenic lângă Suveranul Pontif, după cuvântul Mântuitorului: „Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una.” (Ioan 17,21).

Unirea Bisericilor nu se va înfăptui în vremea vieţii noastre, dar nu înseamnă că trebuie să ne pierdem speranţa, a cărei lumină neînserată ne-o dăruim astăzi:

Hristos a înviat!

Citește și: