Lelia MUNTEANU
Lelia MUNTEANU
3571 vizualizări 6 feb 2019

Suveranul Pontif şi Marele Imam al moscheii Al-Azhar din Cairo au parafat luni, la Abu Dhabi, un document istoric menit să taie elanul celor care îşi justifică religios actele de terorism.

Întâistătătorul lumii catolice şi o influentă personalitate a Islamului sunnit au redactat, într-un Document despre Fraternitatea Umană, ceea ce propovăduiesc religiile lor dintotdeauna: suntem fiii aceluiaşi Dumnezeu, fraţi, în egală măsură responsabili de destinul lumii acesteia şi nici o crimă nu poate fi comisă invocând girul Tatălui Ceresc.

(Cu atât mai importantă e declaraţia comună a Papei şi a Marelui Imam, cu cât istoria e plină de războaie religioase, asupra cărora însă documentul nu stăruie).

Cum şi dacă vor reacţiona grupările care se intitulează oricum altfel decât teroriste rămâne de văzut. Valoarea declaraţiei comune nu poate fi diminuată.

În numele cui se adresează umanităţii Episcopul Romei şi Marele Imam:

“În numele lui Dumnezeu care a creat toate fiinţele umane egale în drepturi, în obligaţii şi în demnitate, chemându-le să convieţuiască precum fraţii, ca să populeze pământul şi să răspândească pe el valorile binelui, milostivirii şi păcii. În numele sufletului omenesc nevinovat care Dumnezeu a interzis să fie ucis, spunând că oricine ucide o persoană e ca şi cum ar fi ucis întreaga omenire, iar oricine salvează o persoană e ca şi cum ar fi salvat întreaga omenire. În numele săracilor, al celor lipsiţi, al nevoiaşilor şi al celor marginalizaţi, al celor care Dumnezeu a poruncit să fie ajutaţi - obligaţie a tuturor oamenilor şi în special a fiecărui om avut şi înstărit. În numele orfanilor, al văduvelor, al refugiaţilor şi al alungaţilor din casele şi din patriile lor, în numele tuturor victimelor războaielor, persecuţiilor şi nedreptăţilor, al celor slabi, al celor care trăiesc în frică, al prizonierilor de război şi al celor torturaţi în orice parte a lumii, fără nicio deosebire. În numele popoarelor care şi-au pierdut siguranţa, pacea şi convieţuirea comună, devenind victime ale distrugerilor, ruinării şi războaielor. În numele fraternităţii umane care îi îmbrăţişează pe toţi oamenii, îi uneşte şi îi face egali. În numele acestei fraternităţi sfâşiate de politicile de integralism şi dezbinare, de sistemele de câştig deşănţat şi de tendinţele ideologice odioase, care manipulează acţiunile şi destinele oamenilor. În numele libertăţii, pe care Dumnezeu a dăruit-o tuturor fiinţelor umane, creându-le libere. În numele dreptăţii şi milostivirii, fundamente ale prosperităţii şi piloni ai credinţei. În numele tuturor persoanelor de bunăcredinţă din  fiecare colţ al pământului”.

Apelând la cei de o religie cu ei, la “liderii lumii, la artizanii  politicii internaţionale şi ai economiei mondiale”, cei doi ierarhi, creştin şi musulman, cer “cultura dialogului drept cale; colaborarea comună drept conduită; cunoaşterea reciprocă drept metodă şi criteriu”.

Identificând “conştiinţa anesteziată” a lumii moderne, tăcerea vinovată a liderilor şi a organismelor internaţionale, Papa şi Imamul radiografiază realitatea zilelor noastre, concluzionând că ne aflăm în plin “război mondial pe bucăţi” (sintagmă folosită nu o dată de Francisc).

“De asemenea, declarăm cu fermitate că religiile nu incită niciodată la război şi nu doresc să obţină ură, ostilitate, extremism, nici nu invită la violenţă sau la vărsare de sânge. Aceste nenorociri sunt rod al devierii de la învăţăturile religioase, al folosirii politice a religiilor, precum şi al interpretării unor grupări religioase care au abuzat, în unele etape ale istoriei, de influenţa sentimentului religios asupra inimii oamenilor, pentru a-i determina să facă ceea ce nu are nimic comun cu adevărul religiei, să realizeze scopuri politice şi economice lumeşti şi mioape. Pentru aceasta, noi cerem tuturor să înceteze instrumentalizarea religiile în scopul de a incita la ură, la violenţă, la extremism şi la fanatism orb şi să înceteze să folosească numele lui Dumnezeu pentru a justifica acte de omucidere, de exilare, de terorism şi de oprimare”.

Fie şi numai acest ultim citat din Documentul de la Abu Dhabi e premisa unui prim pas, curajos, căruia e de aşteptat să i se alăture nu doar reprezentanţii celeilalte ramuri a Islamului - şiismul, dar şi reprezentanţi ai celorlalte religii şi denominaţiuni.

 

Citește și: