Gandul.info
Lelia MUNTEANU
Lelia MUNTEANU
1922 vizualizări 13 dec 2017

Opt zile, în sfeşnicul cu nouă braţe (cel din mijloc, shammash, nu se numără), lumânările se aprind pe rând, în fiecare seară (momentul când încep zilele liturgice), de la stânga la dreapta...

  ... Ştiam că va veni la apus, ca o lumină de Hanuka.

Nu şi-ar fi trădat niciodată propriul nume: Lempel – “Luminiţă”. Mai exact “Lampă Mică”, de felul acelora care se arată uneori călătorilor rătăciţi. Lumânărica adusă din Galiţia, care dansa prin toate poveştile copilăriei mele, în Sighetul rupt de lume ca fila dintr-o carte.

Ce nume - Mevin Lempel, Expertul Luminiţă, idiş cu lustru de ivrit.
   
- Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha'olam, asher kidshanu b’mitzvotav v’tzivanu l’hadlik ner shel Hanukkah (Binecuvântat eşti Tu, Domnul Dumnezeul nostru, Stăpânul Universului, care ne-ai sfinţit cu poruncile Tale şi ne-ai poruncit să aprindem luminile de Hanuka).
-  Hanukkah sameach, Rabbi Lempel. Astăzi ar trebui să vorbim despre miracole.
- Defineşte termenul.
- Ceea ce se petrece când legile naturii se surpă. Însă cum ”natura e toată o minune”, dacă ar fi să-l urmăm pe Nahmanide, Dumnezeu se poate odihni, şi-a făcut datoria. Ce rost mai are să vorbim despre miracole?
- Reducţionism. Te-a contaminat Trump. Ciopleşti ideile până le aduci în halul în care să semene cu ce-ţi convine.
- Dă-mi tu, Rabbi, o definiţie mai bună.
- E dată. A dat-o Martin Buber: ”Nu ce e ascuns, nici ce e vizibil tulbură sufletele oamenilor, ci ce e ascuns în ceea ce e vizibil. Nu ordinea, ci misterul ordinii care domneşte în Univers”.
- “Misterul ordinii”, deci. M-ai pierdut...
- Trăim vremuri exaltate.
- Ţi-am pregătit cele trei “lecţii”, dibuite de Attali (pe care, ştiu, după gustul tău îl supralicitez) încă înainte de naşterea Islamului. ”Lecţie de economie casnică: cel ce domină este uneori mult mai vulnerabil decât cel dominat. Lecţie de strategie: piramidal, un imperiu are mult mai puţine şanse să reziste şocurilor decât o structură în reţea. Lecţie de politică: când două superputeri îşi dispută supremaţia, se prea poate să apară o a treia care va câştiga”.
- Un mănunchi de truisme solide, binevenite.
- Glumeşti, Rabbi?
- Nu-mi arde.
- Poate n-ar trebui să facem politică, în serile astea de Crăciun evreiesc, ca în cele opt poveşti ale lui Isaac Bashevis Singer.
- Până la şi dincolo de miracolul uleiului din candelă, Hanuka e politică. E amintirea  războiului civil din vremea lui Antiohie al IV-lea, când la Ierusalim s-au bătut fraţii între ei. Din ce s-au luat? Din cuvinte. Şi a fost moarte de om. Leshon ha-ra, ”limbă rea” – o vorbă proastă spusă la Ramallah, doboară un copac pe muntele Herzl.
- Şi invers. Mai există miracole, Rabbi?
- Există miracole cât pofteşti, dar le e ruşine să se arate, fiindcă oamenii nu mai au nevoie de ele. Îşi confecţionează ei singuri, la domiciliu, şi le păstrează doar pentru ei.
- Hai să-nvârtim titirezul.
- Nun, Gimel, Hei, Shin...

Citește și: