Marian SULTĂNOIU
Marian SULTĂNOIU
2615 vizualizări 3 ian 2019

Atenţie Europa! S-a enervat - implicit, revoltat - fostul ministru al Apărării din ţara noastră, Mihai Fifor.

Cam pe la orele 05 p.m., omul nostru, odihnit după somnul de frumuseţe, s-a îmbrăcat în port naţional-patriotic şi a ieşit pe Facebook, să apere Constituţia României. Nervos, agitat, oripilat.

”Începem anul bine - zice. De data aceasta, aflăm din prestigioasa publicaţie franceză ”Le Monde”, că Puterea de la Bucureşti intenţionează, nici mai mult, nici mai puţin decât să ducă România în rândul ”puterilor suveraniste din centrul Europei”. Wow!!! Chiar aşa? Grav!”, adaugă la stare actualul preşedinte al Consiliului Naţional al PSD.

Apoi, iar se montează şi continuă să persuadeze: ”Să acuzi un stat membru al Uniunii Europene de ”suveranism”, mi se pare de noaptea minţii. Nu cumva asta spune Constituţia României, din care vă invit să citim împreună: ARTICOLUL 1 (1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. (...) ARTICOLUL 2 (1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum?”

Ba da, exact aşa spune, din câte am auzit cu toţii.

Şi, după ce traversează episodul ”noaptea minţii”, fostul ministru al Apărării încheie cu o salvă de artificii: ”Ei bine, poate pentru unii ”patriotism” şi ”suveranitate” sunt noţiuni care ar trebui să se excludă reciproc. Pentru români şi pentru România, ele se completează perfect”.

Excepţional! Şi tocmai francezilor să le vorbeşti despre patriotism şi suveranitate, tu, copil sărac şi sceptic al plebei proletare…

Mă întreb, cât pot eu de serios, în atare învederată situaţie de puseu patriotic, acut şi nostim: când o fi citit Mihai Fifor numita Constituţie din care, acum, citează ce-i convine? La borşul de potroace de alaltăieri?

Cum de l-au mobilizat aşa de tare părerile din ”Le Monde” despre ”suveranism”, încât a smuls din perete ”arma letală” pe care o foloseşte împotriva ”duşmanilor” naţiei, şi anume ARTICOLUL 1 din Constituţia României?

Păi, bine domnule Fifor, abia acum?! Dar când deputatul maghiar Korody Attila spunea, pledând ”cauza” proiectului de lege privind posibilitatea înfiinţării unor regiuni de dezvoltare separate, în zona HarCov-Mureş, în vederea obţinerii de către acestea a ”statutului de autonomie specială” - semnat de toţi aleşii maghiari şi depus la Parlamentul României chiar în ziua în care PSD-ALDE pierdea majoritatea în Cameră, prin plecarea câtorva deputaţi ai Puterii către ProRomânia - că ARTICOLUL 1 din Constituţie nu e chiar de ”inviolabil”, câtă vreme ”unitar” şi ”indivizibil” sunt noţiuni care comportă anumite similitudini, deci care, în principiu, pot fi negociate, eventual reinterpretate, nu v-am auzit să fi sărit ca ars de scânteia artificiilor din brad…

Şi, asta n-ar fi nimic, dacă n-ar exista şi alte prevederi în Legea Fundamentală, de care habar n-aveţi sau, pur şi simplu, nu vă pasă.

Cum ar fi, de exemplu, ART. 7 - Românii din străinătate - ”Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt”.

Sau ART. 30 - Libertatea de exprimare - (1) ”Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile”.

Sau ART. 34 - Dreptul la ocrotirea sănătăţii - (1) ”Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat”.

Sau ART. 39 - Libertatea întrunirilor - ”Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme”.

Sau ART. 54 - Fidelitatea faţă de ţară - (1) ”Fidelitatea faţă de ţară este sacră”.

Sau ART. 148 - Integrarea în Uniunea Europeană - (1) ”Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în scopul transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare, precum şi al exercitării în comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor”.

(2) ”Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”.

(4) ”Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2)”.

Aşa că, domnule Fifor, odată citită, Constituţia ar mai trebui şi înţeleasă, respectată şi aplicată, nu folosită doar în registrul comic-patriotard, pe Facebook.

 

Citește și: