Gandul.info
Lelia MUNTEANU
Lelia MUNTEANU
3262 vizualizări 22 feb 2018

… Cobor din scrânciobul realităţii româneşti, pe terenul ferm al ficţiunii. Cine e Falsa Broască Ţestoasă şi cine profesorul de Derâdere? Iată povestea (“Alice în Ţara Minunilor”, capitolul IX):

“Merseră ce merseră, până văzură de departe Falsa Broască Ţestoasă, şezând singură şi amărâtă pe un colţ de stâncă. Când se apropiară, Alice o auzi suspinând să ţi se frângă inima de durere nu alta. Îi fu grozav de milă de ea.
- Ce necazuri are? îl întrebă ea pe zgripţor (…).
- Aşa crede ea: că, la urma urmei n-are nici un necaz. Hai!
Porniră spre locul unde şedea Falsa Broască Ţestoasă, care se uita la ei cu ochi mari, rotunzi şi înlăcrimaţi, fără să scoată o vorbă.
- Fata asta, spuse zgripţorul, vrea, mă-nţelegi, să-i spui povestea ta. D-aia a venit!
- I-o spun, zise Falsa Broască Ţestoasă cu glas înăbuşit şi găunos. Şedeţi amândoi aici şi nu scoateţi o vorbă până nu isprăvesc!  
Se aşezară cu toţii pe jos şi nimeni nu socase o vorbă ceva timp. Alice îşi spuse în gând: <Dacă nu începe, nu înţeleg cum va isprăvi vreodată>. Totuşi, aşteptă cu răbdare.
- Pe vremuri, începu în sfârşit Falsa Broască Ţestoasă oftând din adâncul sufletului, am fost o broască ţestoasă adevărată (…). Când eram mici, mergeam la şcoală în mare. Profesoara noastră era o broască ţestoasă bătrână şi noi îi spuneam broscoi…
- De ce îi spuneaţi aşa, dacă nu era broscoi? întrebă Alice.
- Îi spuneam aşa pentru că ne învăţa, răspunse Falsa Broască Ţestoasă supărată (…). Da, am urmat cursurile şcolare în mare, deşi poate că nu-ţi vine a crede (…). Ni s-a dat creşterea cea mai aleasă… da, da, ne duceam la şcoală în fiecare zi…
- Şi eu am urmat externă la o şcoală, zise Alice. Deci, n-ai de ce să te lauzi atât.
- Ai urmat şi cursurile facultative? întrebă Falsa Broască Ţestoasă îngrijorată.
- Da, răspunse Alice. Am învăţat Franceza şi Muzica.
- Şi Spălatul? întrebă Falsa Broască Ţestoasă.  
- Fireşte că nu! se supără Alice.
- Ei, atunci şcoala ta n-a fost o şcoală dintre cele mai distinse! exclamă Flasa Broască Ţestoasă. La şcoala noastră, la sfârşitul listei de materii scria: Franceza, Muzica şi Spălatul – facultative.
- De acesta din urmă nu prea aţi avut nevoie, de vreme ce trăiaţi pe fundul mării, observă Alice.
- Nu mi-am putut îngădui să-l învăţ, oftă Falsa Broască Ţestoasă. Am urmat numai cursurile obligatorii.
- Şi care erau astea? întrebă Alice.
- Sucitul şi Învârtitul, fireşte, în primul rând, răspunse Falsa Broască Ţestoasă. Apoi, diferite alte materii, ca de pildă: Ambiţia, Distracţia, Urâţirea şi Derâderea (…).
- Şi ce altceva aţi mai studiat?
- Ei, mai era şi Isteria, adică Isteria Antică şi Modernă, Maregrafia şi Târâtul, Întinsul şi Lungitul, precum şi Încolăcirea.
- Asta ce mai e? întrebă Alice.
- Ei, asta nu-ţi pot arăta eu, răspunse Falsa Broască Ţestoasă, pentru că sunt prea ţeapănă, iar cât despre acest zgripţor el n-a studiat niciodată această ştiinţă.
- N-am avut vreme, zise zgripţorul. Dar am urmat cursurile profesorului de literatură clasică, un crab bătrân.
- Eu n-am urmat niciodată cursurile lui, suspină Falsa Broască Ţestoasă. Se spune că predă Râsul şi Plânsul”.

Citește și: