Marian SULTĂNOIU
Marian SULTĂNOIU
9132 vizualizări 8 nov 2012

Am spus mereu că democraţia înseamnă, în primul rând, existenţa, aplicarea şi respectarea legii. "Trist, dar adevărat, nu?! Şi asta tocmai pentru că nenumărate spuse ori acţiuni, de multe ori la limită, pot fi interpretabile, delicate, sensibile.

Aşadar, iată ce zice legea pe care o citează în comunicatele sale Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului din România - "Legea 107/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii".

La literele b şi c ale articolului 2 se stipulează următoarele:

b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);

c) prin persoana vinovată de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română sau străină, printr-o hotărâre recunoscută potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi orice persoană condamnată de către o instanţă penală internaţională pentru crime de război sau crime contra umanităţii.

Aceeaşi lege arată la capitolele 5 şi 6 următoarele:

Art. 5. - Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 6. - Negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

Revenind la ale noastre, aflăm astăzi că MCA România "condamnă discursul pro-legionar al domnului Mihail Neamţu", susţinut pe scena Operei Române, cu prilejul lansării candidaţilor ARD la alegerile parlamentare.

Mai concret, lui Neamţu i se reproşează că a recitat poezia "Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane", a poetului Radu Gyr, membru al Mişcării Legionare.

Întrebarea care se pune este: oare această poezie constituie "un simbol fascist, rasist sau xenofob"? Promovează această poezie "idei, concepţii sau doctrine extremiste ori antisemite"? Dezvoltă rostirea ei cultul lui Radu Gyr, membru al Mişcării Legionare, dar şi poet?

Dacă da şi dacă orice producţie literară a acestuia, indiferent de mesajul ei - inclusiv acela care nu promovează idei antisemite ori fasciste sau xenofobe - trebuie arsă în piaţa publică pentru păcatele sale, atunci ce facem cu toţi ceilalţi? Cu Eliade sau cu Voiculescu? Ori cu ceştilalţi, scriitori în comunism, de la Sadoveanu, la Păunescu?! Facem cu opera lor, întreagă, un rug ca să purificăm şi exorcizăm istoria de nenorociri?!

Ar fi îngrozitor ca omenirea să nu fi înţeles nimic din ceea ce a însemnat "Holocaust", "Pogrom", "Gulag", "Lagăr de exterminare" şi alte asemenea manifestări, puse la cale de subomul istoric. Dar la fel de îngrozitor ar fi dacă ne-am întoarce la condamnarea, fără nunaţe, a actului de cultură, curat, pentru păcatele autorului.

Nici "Rugurile cărţilor" n-ar trebui uitate.

Citește și: