Lelia MUNTEANU
Lelia MUNTEANU
1526 vizualizări 23 apr 2019

Pare că marea ar fi aruncat-o pe ţărm – iată tâlcuirea dramaticei frumuseţi a mănăstirii Dohiariu.

Şi ar mai fi una – o tâlcuire suprafirească, pe care închid ochii şi încerc s-o istorisesc.

Deşi domnitorii români au ţinut cu danii grele şi odoare scumpe toate mănăstirile Sfântului Munte, noi n-avem acolo decât două schituri – Prodromu şi Lacu – înconjurate de o puzderie de chilii care le ţin de urât.

Nicăieri însă în alt sfânt lăcaş din republica monahală nu e mai prezentă năluca ctitorului ca la Dohiariu.

Aşezat în dreapta naosului, alături de Ruxandra Doamna, în tabloul votiv, şi în stânga naosului, înveşmântat în rasă călugărească, cu aureola sfinţilor în jurul capului - Alexandru Vodă Lăpuşneanu, pe care obştea de la Dohiariu îl cinsteşte ca pe Cuviosul Pahomie.

Atât în prima, cât şi în cea de-a doua domnie, Vodă Lăpuşneanu s-a îngrijit de multe mănăstiri ale Athosului, dar pe aceasta a rezidit-o şi a împodobit-o ca pe nici o alta.

Acel Lăpuşneanu – pe numele său adevărat Petre Stolnicul, de unde şi iniţiala numelui primit când, pe patul de moarte, a fost călugărit - pe care cronicarul Ureche l-a împins în istoria scrisă plin de sângele duşmanilor săi. Acel Lăpuşneanu care (tot din Letopiseţ cetire), i-a răspuns unui pretendent la tron ce-l sfătuia să facă întoarsă calea, fiindcă boierii de divan nu-l vor: "De nu mă vor, eu îi voi pre ei şi, de nu mă iubesc, eu îi iubesc pre dânşii”. Atât i-a iubit încât Grigore Ureche numără 47 de capete tăiate la un singur ospăţ.

Gura spurcată a cronicarului şi vremurile hidoase au făcut din acest personaj complicat un monstru, ca posteritatea să-l poată combate ca pe un monstru.

Vodă Lăpuşneanu a fost un personaj contorsionat şi crud, pe măsura epocii sale.

Năluca Nemilostivitorului mai stinge şi astăzi lumânările, râzându-şi de fratele candilolapt, bântuie prin chilii încurcând ceasloavele. Dar asta adaugă candidei mănăstiri Dohiariu paloarea dramatică a unei taine pecetluite. O taină pecetluită cum e şi inima omului.

Citește și: