52 vizualizări 26 iul 2007

La Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cea mai mare concurenţă la admiterea pentru specializările la nivel de licenţă s-a înregistrat la Facultatea de Business – 1006 de candidaţi pe 67 de locuri bugetate (15,01 pe un loc).

Urmează Facultatea de Ştiinţe Poli­tice, Administrative şi ale Co­muni­cării, unde s-au înscris câte 8,1 candidaţi pe cele 376 de locuri bugetate şi Fa­cultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor – câte 6,5 can­didaţi pe cele 669 de locuri.

În aceste zile se desfăşoară înscrierile la Sociologie, Psihologie, Fizică, Chimie, Biologie, Teologie şi Studii Europene. În afară de Cluj-Napoca, bacalaureaţii s-au putut înscrie la examen şi în centrele teri­toriale ale UBB – Zalău, Sfântu Gheor­ghe, Bistriţa, Satu-Mare şi Sighetu Marmaţiei.

Admiterea se va încheia la finele lui august. Faţă de anul universitar trecut, la UBB există 12 noi specializări pentru 4759 de locuri bugetate şi 10.751 cu taxă. Dintre cele bugetate, 3220 sunt cu studii în limba română.

Citește și: