1361 vizualizări 23 nov 2008

Engleza rămâne cea mai studiată limbă străină în învăţământul preuniversitar din România. Aceasta este urmată de franceză, germană şi spaniolă. Pe ultimul loc, se situează limba rusă. Statisticile româneşti se aliniază trendului ascendent din Europa. În 31 de ţări, 90% dintre elevi învaţă limba engleză, iar în alte 13, engleza este prima limbă obligatorie. În liceele româneşti, în anul şcolar 2006-2007, 95% dintre elevi studiaseră engleza, 86,5% franceza, 10,9% limba germană şi doar 1,9% limba rusă. Faţă de alte ţări însă, cum ar fi Belgia, dar şi unele comunităţi autonome din Spania, studiul unei limbi străine în ţara noastră începe în jurul vârstei de 8 ani. Situaţia nu este îngrijorătoare pentru că, aproape în toate ţările europene, învăţarea obligatorie a unei limbi străine începe între 8 şi 10 ani.

Chiar dacă România a înregistrat progrese în privinţa studiului limbilor străine în învăţământul primar, mai are mult până va ajunge la nivelul UE, unde jumătate dintre elevi cunosc cel puţin o limbă străină. Dacă în 2002, 59,7% dintre elevi învăţaseră o limbă străină, în 2006, procentul a ajuns la 61,8%. Faţă de Luxemburg însă, unde 83,1% dintre copiii din clasele I-IV ştiau nu una, ci două limbi străine, România nu are nici o şansă. Ţara noastră nu se poate compara nici măcar cu Estonia, Finlanda, Suedia sau Islanda, unde 13% dintre copii cunosc două limbi străine. Statisticile sunt foarte slabe în privinţa cunoaşterii a mai mult de două limbi străine de către elevii claselor I-IV. Dacă, în 2002, nici un elev nu cunoştea o a treia limbă străină, în 2006, ne-am mai dezmorţit, dar cu mai puţin de un procent. De asemenea, 97,1% dintre elevi preferă să vorbească limba română în familie şi nu o altă limbă de circulaţie internaţională.

Limbile străine se studiază mai mult la liceu

La nivelul Europei, 7% dintre copiii cu vârsta de 15 ani vorbesc o altă limbă acasă decât cea folosită la şcoală. 

O problemă frecventă în Europa şi întâlnită şi în România este aceea că timpul de predare a limbilor străine este limitat în învăţământul primar. De abia în gimnaziu şi, în special, la liceu numărul orelor este mai mare. În general, mai puţin de 10% din timpul efectiv de predare este alocat predării limbilor străine. Dacă în învăţământul primar elevii români au aproximativ 116-117 ore pe an alocate studiului limbilor străine, în gimnaziu şi în special la liceu, timpul ajunge şi la 695 de ore pe an, conform raportului Comisiei Europene. O altă problemă a predării limbilor străine în România este aceea că nu se pune accent pe scrierea corectă.

Profesorii sunt preocupaţi să-i înveţe pe elevi să asculte, să vorbească şi să citească în respectiva limba, dar mai puţin să şi scrie. O particularitate a învăţământului românesc este aceea că elevii susţin teste de verificare a cunoştinţelor la limbile moderne şi materne pentru a fi admişi la şcolile şi liceele cu predare în limbile minorităţilor sau la liceele bilingve. Această situaţie mai este întâlnită doar în Polonia. Studiul Comisiei Europene privind predarea limbilor străine în şcolile europene a fost realizat de reţeaua Eurydice în 31 de ţări europene şi este valabil pentru anul şcolar 2006-2007.

Info plus:

61,8% dintre elevii din clasele I-IV au învăţat o limbă străină

„În ciuda progreselor înregistrate, rămân încă multe de făcut pentru ca toţi elevii să aibă posibilitatea de a învăţa două limbi străine în şcoală“, Jan Figel, comisarul european pentru educaţie, formare profesională, cultură şi tineret

 

Citește și: