368 vizualizări 11 iul 2010

Cei 63 de candidaţi nu au fost primiţi la titularizare, după cecomisia de verificare a dosarelor a constatat că specializărileabsolvite de aceştia nu figurează ca fiind acreditate în hotărârilede guvern ce stabilesc cadrul legal de desfăşurare a învăţământuluisuperior.

"În conformitate cu articolul 90 din Metodologia de organizareşi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor şicatedrelor vacante din acest an, s-au verificat dosarele depuse şis-a ţinut cont de faptul că, pentru a putea participa la concurs,respectivele persoane ar fi trebuit să prezinte dovezi căspecializarea pe care au urmat-o în facultate, respectiv forma deînvăţământ la care au fost înscrişi, se regăseşte într-una dinhotărârile de guvern emise de-a lungul timpului.

Prin urmare, dacă o persoană a prezentat documente din carereieşea că în anul în care s-a înscris la facultate, respectiv înanul în care a finalizat studiile, respectiva specializare sauformă de învăţământ nu se regăsea în niciuna dintre hotărârile deguvern valabile la momentul respectiv, acea persoană nu are dreptulsă participe la concurs", a declarat, vineri, purtătorul de cuvântal ISJ Prahova, Aurel Graur, citat de Mediafax.

Cazul candidaţilorprahoveni este primul semnalat în acest an. Şi în 2009, în maimulte centre de examinare din ţară, absolvenţi ai Universităţii"Spiru Haret" nefiind lăsaţi să intre în săli. Universitateaprivată are în continuare mai multe procese pe rol cu MinisterulEducaţiei, după ce, în vara anului trecut, marea majoritate aspecializărilor pe care le-a deschis prin învăţământul la distanţăau fost scoase în afara cadrului legal.

Citește și: