3 vizualizări 21 mai 2007

Ca să vă înscrieţi la admitere, aveţi nevoie de următoarele acte:

a) cerere tip de înscriere;

b) copie legalizată după certificatul de naştere;

c) copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

d) 3 fotografii tip buletin de identitate;

e) copie după buletin sau după cartea de identitate;

f) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2007) ;

g) adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că sunteţi apt pentru facultatea la care candidaţi, eliberată de medicul de familie;

h) chitanţă de plată a taxei de admitere;

i) numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxe de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente:

- copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi)

- adeverinţe de la casa de copii (dacă este cazul)

- adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat) a susţinătorilor legali

- adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în universitate.

Acestea sunt actele pe care, în mod obişnuit, le solicită toate universităţile. Trebuie să verificaţi, însă, dacă la facultatea la care vă înscrieţi se mai cer şi alte acte sau adeverinţe. (M.C.)

 

Citește și: