1 vizualizări 6 iun 2007

Elevii de clasa a VIII-a care vor să urmeze cursurile învăţământului liceal, trebuie să ştie că statul român le alocă locuri speciale, în fiecare liceu. Ce anume trebuie să facă aceşti elevi, pentru a intra la liceul dorit, ne spune Francisc Tecsi, inspectorul pentru minorităţi, din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.


„Până pe 15 iunie, candidaţii de etnie rromă trebuie să depună un dosar de înscriere la centrele de înscriere desemnate de inspectoratele şcolare. Aceste dosare trebuie să cuprindă o fişă de înscriere eliberată de şcoala pe care au absolvit-o, o copie legalizată după certificatul de naştere sau cartea de identitate şi o cerere de înscriere în care vor specifica dacă vor să urmeze cursurile unui liceu sau ale unei şcoli de arte şi meserii. La acestea, se adaugă recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a rromilor, legal constituite, prin care să fie atestată apartenenţa copiilor la etnia rromilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie. După ce vor susţine Testele Naţionale, candidaţii rromi vor depune la dosar, până pe 28 iunie, şi o copie după certificatul de testare naţională sau o adeverinţă de la şcoală care să cuprindă media de testare naţională şi media claselor V-VIII.

În Bucureşti sunt 6 centre de înscriere, în fiecare sector al Capitalei, la Liceul Bulgar „Hristo Botev” şi la şcolile 51, 95, 133, 132 şi 279. Candidaţii trebuie să ştie că, în fiecare liceu există cel puţin un loc alocat distinct pentru rromi.

Repartizarea candidaţilor rromi se va face în perioada 29 iunie – 1 iulie, la Liceul Bilingv „Miguel de Cervantes”, pentru Bucureşti,  după un orar care va fi comunicat din timp. Repartizarea se va face în şedinţă publică, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opţiunilor exprimate. Dacă nu vor fi ocupate toate locurile speciale pentru rromi, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale.

Candidaţii de etnie rromă trebuie să ştie, de asemenea, că nu sunt obligaţi să se înscrie pentru repartizarea pe locurile speciale şi că pot fi repartizaţi alături de ceilalţi candidaţi”. (E. L.)

 

Citește și: