5 vizualizări 31 iul 2007

În acest an, absolvenţii de liceu care vor să urmeze cursurile unei şcoli postliceale au o singură etapă de admitere, nu două, aşa cum a fost anul trecut, pentru că Ministerul Educaţiei nu a avut timp să elaboreze ordinul de ministru în timp util. „Nu se vor organiza două etape de admitere, deoarece ordinul de ministru pentru şcolile postliceale a ieşit mai târziu (n.r. – în data de 19 iulie, faţă de ordinul de anul trecut care a fost gata în data de 9 iulie)”, a spus Liliana Preoteasa, directoarea Direcţiei Generale a Învăţământului Preuniversitar.

Absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, care vor să se înscrie la şcolile postliceale, o vor face doar între 10 şi 14 septembrie. Ei trebuie să aibă în dosar cererea de înscriere, copii după certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a studiilor, foaie matricolă pentru clasele IX-XII şi adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, din care să reiasă că sunt sănătoşi şi apţi pentru calificarea pe care doresc să o dobândească.

Dacă numărul candidaţilor depăşeşte numărul locurilor dintr-o şcoală postliceală, se va organiza un concurs de admitere. Acesta va consta într-o probă scrisă dată după una dintre cele trei variante, care trebuie elaborate de şcoală, şi într-o probă de aptitudini, în funcţie de profilul şcolii şi numai dacă este necesară. Proba de aptitudini e notată cu admis/respins şi nu poate fi contestată. La proba scrisă se admit contestaţii care vor fi depuse în 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi vor fi rezolvate în cel mult două zile de la înregistrarea lor. Notele contestate vor fi modificate dacă vor exista diferenţe de 0,5 puncte între nota iniţială şi nota de la contestaţii.

În luna iulie, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar a evaluat şcolile postliceale. Din acest moment, şcolile care au autorizare pentru diverse specializări vor publica locurile disponibile, vor elabora metodologia de examen, tematica şi bibliografia pentru examen şi vor stabili în ce constau probele de aptitudini. 

Citește și: