1517 vizualizări 3 sep 2007

Elevii de clasa a VIII-a nu trebuie să se sperie deoarece media de admitere la liceu se calculează foarte simplu. În primul rând, elevul trebuie să îşi calculeze media generală la tezele cu subiect unic. Aceasta reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la tezele din clasa a VIII-a, cu două zecimale, fără rotunjire. De exemplu, dacă un elev a avut notele la teze, pe cele două semestre, 10, 8, 8, 9, 8 şi 7, el va avea media generală la teze 8,33. Aceeaşi procedură se aplică şi pentru elevii care au susţinut teze la limba şi literatura maternă. Nota tezei se calculează ca medie aritmetică, cu rotunjire dintre cele 2 note date de profesorii corectori. Rotunjirea se face spre nota mai mare, dacă zecimalele sunt între 0,50-0,99 şi spre nota mai mică, dacă zecimalele sunt între 0,01 şi 0,49.

De asemenea, nota tezei se regăseşte şi în media semestrială a disciplinei, care se ia în calcul la media generală a clasei. În media semestrială, nota de la teză reprezintă 25% din medie ca şi până acum, formula de calcul a mediei semestriale fiind media de la evaluarea orală x 3 + nota tezei, totul împărţit la 4.

Înscrierea în licee sau în şcolile de arte şi meserii se va face fără examen, pe baza  mediei de admitere, în care media generală obţinută la tezele cu subiect unic va avea o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor V-VIII va avea tot o pondere de 50%. Aceste două medii se adună şi se împart la doi. Dacă elevul are media generală la teze 8,33, iar media claselor V-VIII este 9,12, atunci media de admitere va fi 8,72.

În cazul elevilor care au susţinut examenul de capacitate sau testele naţionale, media generală obţinută la tezele cu subiect unic va fi înlocuită de media generală obţinută la respectivele examene.

De asemenea, şi în cazul elevilor care vor să intre la un liceu la care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă se aplică formule speciale de calculare a mediei de admitere. Respectivii elevi trebuie să susţină probele cerute înaintea înscrierii la repartizarea computerizată, în perioadele 30 mai-1 iunie şi 12-15 iunie.

Repartizarea va fi realizată de Comisia Naţională de Admitere în cadrul Centrului Naţional de Admitere. 


Formula de calcul a notei de la teza unică:

Nota tezei =   nota profesorului 1 + nota profesorului 2 / 2

                                               

★ Zecimalele între 8,01-8,49 – nota tezei 8

★ Zecimalele între 8,50-8,99 – nota tezei 9


Formula de calcul a mediei de admitere la liceu:

media tezelor, cu zecimale + media generală cls. V-VIII, cu zecimale / 2

                                            

Exemplu: media celor 6 teze (din 2 semestre) este 7+5+6+9+5+7 / 6 = 6,50

  Media de admitere = 6,50 + 7,83 / 2 (media cls.V-VIII) = 7,16

Citește și: