71 vizualizări 24 iun 2007

Imediat ce terminaţi bacalaureatul, mai ales dacă urmează să daţi examenul de admitere în luna iulie, trebuie să ştiţi să vă organizaţi timpul. Informaţi-vă când este perioada de înscriere la facultăţile la care doriţi să candidaţi. Pentru a vă fi mai uşor, vă prezentăm calendarul de admitere la câteva dintre cele mai căutate universităţi din ţară.

La ASE Bucureşti, perioada de înscriere este între 16 şi 20 iulie, între orele 9.00 şi 14.00. Pe 21 şi 22 iulie vor fi afişate listele cu candidaţii, pe săli de concurs. Examene se susţin între 23 şi 25 iulie, după cum urmează: pe 23 iulie dau examen candidaţii de la Comerţ şi Marketing, Management Economic şi Economia Agroalimentară a Mediului.

Pe 24 iulie dau examen candidaţii de la Finanţe-Bănci şi Cibernetică, dar şi cei de la Contabilitate şi Economie Generală. Pe 25 iulie vor da examen cei de la REI şi de la Administrarea Afacerilor şi cei care candidează la Management - Administraţie Publică.

Între 24 şi 26 iulie se afişează primele rezultate, iar pe 27-28, după ce candidaţii se hotărăsc la ce facultate rămân, se afişează rezultatele finale. Pe 29-30 iulie se depun diplomele de bacalaureat.

La Politehnică, înscrierile au loc între 14 – 18 iulie, zilnic, de la ora 9.00 la 16.00, la secretariatele facultăţilor. Pe 18 iulie, înscrierile se fac doar până la ora 14.00. Pe 20 şi 21 iulie se susţin examenele, probele începând de la ora 10.00. Pentru cei care dau la FILS, există şi un test de limbă străină, care se susţine pe 17 iulie.

La UMF „Carol Davila” Bucureşti înscrierile se fac în perioada 16-22 iulie. În zilele de 16-20 iulie, orele între care vă puteţi depune dosarul sunt 9.00-15.00, iar până pe 22 iulie, între 9.00-13.00. Pe 26 iulie are loc admiterea la Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, iar pe 27 iulie, la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală.

La Universitatea din Bucureşti înscrierile se fac în iulie sau în august, în funcţie de facultate. Cele mai multe facultăţi au înscrierea între 12 şi 20 iulie, iar examenele se susţin între 22 şi 26 iulie. Pentru candidaţii la Jurnalism, înscrierile se fac între 27 august şi 1 septembrie, iar rezultatele se afişează pe 10 septembrie. Dacă rămân locuri libere la Bucureşti, după sesiunea din vară, se organizează o altă sesiune în septembrie. Înscrierile se fac între 5 şi 11 septembrie, iar examenele se susţin între 13 şi 17 septembrie.

Şi în centrele universitare din ţară se apropie perioada înscrierilor. La „Al.I.Cuza” din Iaşi, înscrierile din sesiunea din iulie se desfăşoară între 16 şi 22 iulie, iar între 23 şi 26 se afişează rezultatele. În toamnă, înscrierea are loc între 10 şi 15 septembrie, iar selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor se face pe 16 septembrie.

La Universitatea de Vest din Timişoara, perioadele de admitere diferă, în funcţie de facultate. La Matematică şi Informatică, admiterea are loc între 17 şi 29 iulie. La Fizică, Chimie, Ştiinţe Economice, între 16 şi 31 iulie, la Litere, între 16 şi 28 iulie, la Sociologie, între 20 şi 30 iulie, la Drept, între 17 şi 29 iulie, la Arte Plastice, între 10-28 iulie, la Muzică, între 28 august şi 15 septembrie, la Educaţie Fizică, între 16 şi 26 iulie, iar la Ştiinţe Politice, între 16 şi 29 iulie.

La UBB Cluj, înscrierile se fac, în general, în a doua jumătate a lunii iulie: 16-24 iulie pentru Matematică şi Informatică, 16-27 pentru Fizică, 18-28 pentru Chimie, 16-22 pentru Litere, 16-23 pentru Drept, 16-27 pentru Studii Europene. Rezultatele se afişează fie în ultima zi de înscrieri, fie în primele două zile după.

Ca să vă înscrieţi la admitere, aveţi nevoie de următoarele acte:

*cerere tip de înscriere

*copie legalizată după certificatul de naştere;

*copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

*3 fotografii tip buletin de identitate;

*copie după buletin sau după cartea de identitate;

*diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2007) ;

*adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că sunteţi apt pentru facultatea la care candidaţi, eliberată de medicul de familie;

*chitanţă de plată a taxei de admitere;

 *numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxe de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente:

- copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi)

- adeverinţe de la casa de copii (dacă este cazul)

- adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat) a susţinătorilor legali

              - adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în universitate.

Acestea sunt actele pe care, în mod obişnuit, le solicită toate universităţile. Trebuie să verificaţi, însă, dacă la facultatea la care vă înscrieţi se mai cer şi alte acte sau adeverinţe.

Citește și: