1387 vizualizări 29 oct 2009

Ministerul Educaţiei a procedat corect atunci când a scos dincadrul legal acele programe de studiu care au fost deschise deUniversitatea Spiru Haret (USH) fără obţinerea autorizării sauacreditării.

Aceasta este decizia definitivă şi irevocabilă pronunţată, joi,de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Mai exact, ministerului is-a dat dreptate în privinţa modului în care a acţionat atunci cândprin hotărârile de guvern numărul 676 din anul 2007, respectivnumărul 635 din anul 2008, nu a introdus în cadrul legal programelede studiu ce nu fuseseră evaluate de Agenţia Română de Asigurare aCalităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) - organismul însărcinatcu acreditarea programelor, precum şi faptului că nu a recunoscutreducerea perioadei de studiu pentru facultăţile de drept ale USHde la patru ani la trei ani. Disputa juridică dintre cea mai mareuniversitate din Europa şi Ministerul Educaţiei a început în urmăcu mai bine de un an când conducerea USH a dat în judecatăguvernul, motivând că poate să-şi modifice după bunul placstructura ofertei educaţionale în baza autonomiei universitare.

După ce, în noiembrie 2008, Curtea de Apel Bucureşti a datdreptate universităţii, MECI a făcut recurs şase luni mai târziu,demers concretizat cu decizia de joi. Ce efecte va avea pronunţareasentinţei, a explicat pentru Gândul, directorul Direcţiei Juridicşi Control din cadrul Ministerului Educaţiei, Gabriel Ispas:"Nebunia cu centrele ID a încetat. În acest moment UniversitateaSpiru Haret are în aer tot ceea ce înseamnă învăţământ la distanţăîn centrele ce nu funcţionează legal. Tot ceea ce a şcolarizatuniversitatea prin învăţământ la distanţă pentru ciclurile2007-2010 şi 2008-2011 la programele ce nu au autorizare sauacreditare este ilegal iar absolvenţii nu vor beneficia de diplome.Din moment ce am câştigat acest proces nu le mai putem pierde nicipe următoarele".

Aceste "următoare" procese la care se referă şeful Corpului deControl al MECI sunt rezultatul unor recursuri făcute altor proceseintentate de conducerea "Spiru Haret". Căci, aşa cum a procedat încazul HG-urilor emise în 2007 şi 2008, universitatea a dat înjudecată ministerul şi pentru alte două hotărâri de guvern. Prima,ce poartă numărul 749/2009 este cea care a declanşat, în lunaiulie, întreg scandalul din acest an, act prin care ministrul de laacea vreme, Ecaterina Andronescu, a scos cu totul universitatea dincadrul recunoscut legal. Cea de-a doua este HG-ul 943/2009, princare aceeaşi Ecaterina Andronscu a reintrodus Universitatea "SpiruHaret" în lista instituţiilor recunoscute de minister, însă doar cuacele domenii, specializări şi evident, programe de studiu ce auprimit autorizare sau acreditare, declarând, totodată, ca fiindilegale toate centrele ID din ţară şi străinătate deschise deuniversitatea în cauză. Până una alta, în aceste două cazuri,instanţa a dat dreptate avocaţilor USH, decizia finală urmând a filuată cel mai probabil în următorii doi ani.

Oficialii USH nu au putut fi contactaţi pentru a comentahotărârea Înaltei Curţi.

Citește și: