15485 vizualizări 24 iun 2007

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi


Cea mai puternică instituţie de învăţământ superior din România, pentru al treilea an consecutiv, conform clasamentului realizat de asociaţia AdAstra, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” are 900 de cadre didactice, care instruiesc peste 36000 de studenţi. Cea mai veche universitate românească, înfiinţată în anul 1860, a şcolit de-a lungul timpului savanţi, scriitori şi oameni politici de prestigiu precum: Grigore Cobălcescu, Petru Poni, Alexandru Philippide, Alexandru D. Xenopol, Dragomir Hurmuzescu, Alexandru Miller, Octav Mayer, Gheorghe Brătianu, Grigore T. Popa sau Gheorghe Platon.

Profesorii de la „Cuza” sunt implicaţi în peste 200 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în aproximativ 240 de articole publicate în reviste de prestigiu. Pe lângă activitatea de cercetare, universitatea ieşeană se distinge prin mobilitatea studenţilor, fiind prima instituţie de învăţământ superior din România care a permis studenţilor să îşi aleagă pachete de studiu de la alte facultăţi.

Specializările complementare pot fi urmate de către studenţii din anul terminal, aceştia primind recunoaşterea pachetului opţional prin suplimentul la diplomă. Universitatea ieşeană are 15 facultăţi, centre de studii europene, egeo-mediteraneene, schimburi internaţionale Gaudeamus, informare profesională, orientare în carieră şi plasament, precum şi departamente în vederea pregătirii personalului didactic, departamente de cercetare, de comunicaţii digitale şi de relaţii internaţionale.

Pentru cazarea studenţilor universitatea ieşeană dispune de 15 cămine, cu o capacitate de 6500 de locuri, criteriul de selecţie a tinerilor, care solicită găzduire, fiind media obţinută la admitere, respectiv, în anul universitar anterior. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” dispune pentru anul universitar 2007-2008 de 2976 de locuri bugetate pentru ciclul licenţă, 1050 la masterat şi 115 la doctorat.


Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Cea mai mare universitate din România, după numărul de studenţi, „Babeş-Bolyai” se plasează pe locul al doilea din punct de vedere al activităţii ştiinţifice a profesorilor. Universitatea clujeană este cea mai importantă structură multiculturală românească de studiu, fiind singura instituţie de învăţământ superior din ţară în care învăţământul se face în limbile română, maghiară şi germană. Din cele 21 facultăţi ale universităţii, 17 oferă, în prezent, programe de studii în limbile română şi maghiară, iar 11 în limbile română şi germană. Există, de asemenea, două facultăţi (Teologie Reformată şi Teologie Romano-Catolică), în cadrul cărora programele de studii se desfăşoară exclusiv în limba maghiară.

Mai exact, universitatea oferă pentru studii universitare de scurtă şi lungă durată 157 de specializari (89 de specializări în limba română, 51 în maghiară,14 în germană şi 3 în engleză). UBB organizează, de asemenea, cursuri în 18 localităţi transilvănene: Aiud, Bistriţa, Blaj, Dej, Gheorgheni, Miercurea-Ciuc, Năsăud, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Satu Mare, Salonta, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Sighişoara, Sighetu-Marmaţiei, Târgu-Mureş, Târgu Secuiesc şi Zalău. Universitatea clujeană îşi are istoria marcată de o serie de personalităţi istorice, din diverse domenii: Emil Racoviţă, Augustin Maior, Alexandru Borza, Eugeniu Speranţia, Petre Sergescu, Sextil Puşcariu, Samuel Brassai, János Bolyai, Raluca Ripan, Lucian Blaga, D.D.Roşca. Existând din anul 1959 sub denumirea actuală, Universitatea „Babeş-Bolyai” îşi are rădăcinile în colegiul iezuit de la Cluj, ce a funcţionat temporar în secolul al XVI-lea.

Dacă în 1971 UBB avea 14.438 de studenti, în opt facultaţi, sub conducerea a 648 de cadre didactice, în prezent, cei 1.700 de profesori instruiesc peste 45.000 de studenţi. Universitatea clujeană are 12 institute de cerceatre, 34 de centre de cercetare şi 44 de laboratoare şi dispune de 23 de clădiri, 13 cămine, un complex sportiv, 3 baze de instruire, două staţiuni experimentale, 4 cafeterii, 2 cantine şi o grădină botanică. Pentru anul universitar 2007-2008, UBB pune la bătaie 4.725 de locuri bugetate la licenţă, 1.570 la masterat şi 149 la doctorat.


Universitatea din Bucureşti

Universitatea din Bucureşti este singura instituţie de învăţământ superior românească ce figurează într-un top internaţional de prestigiu, situându-se pe locul 277 la capitolul Arte şi Ştiinţe umaniste, 330 la Ştiinţe sociale, 336 la Inginerie şi Tehnologia Informaţiei, 427 la Ştiinţa vieţii şi biomedicină, 447 la domeniul Ştiinţele naturii şi pe locul 472 în clasamentul general, în topul realizat de Times Higher Education Supplement şi compania Quacquarelli Symonds. Cei peste 35000 de studenţi ai universităţii bucureştene sunt instruiţi de 1.500 de cadre didactice. Din cele 20 de facultăţi, cele mai căutate sunt Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Facultatea de Litere.

Universitatea din Bucureşti oferă numeroase programe de studii, la toate nivelurile şi formele de pregătire universitară: 22 programe de scurtă durată, peste 75 de programe de lungă durată, 12 programe în forma de învăţământ deschis şi la distanţă, peste 120 programe de masterat, peste 50 programe de doctorat, programe de înalte studii postuniversitare, programe de reconversie profesională şi de perfecţionare, diplomele absolvenţilor UB fiind recunoscute în majoritatea ţărilor lumii. De asemenea, în cadrul Universităţii din Bucureşti funcţionează programe de studii organizate în colaborare cu universităţi prestigioase din străinătate, absolvenţii acestor programe primind diplome din partea Universităţii din Bucureşti şi a universităţii partenere. În cadrul Universităţii funcţionează peste 50 de institute, departamente şi centre de cercetare, unele dintre ele având statutul de excelenţă, la nivel european.

Universitatea dispune de baze proprii de cercetare la Sinaia, Brăila, Orşova şi staţii pilot în alte localităţi din ţară şi este integrată într-o puternică reţea de colaborare internaţională: peste 100 de acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi, din peste 40 de ţări; programe academice şi de cercetare europene (Erasmus, Lingua, Naric, Leonardo da Vinci, UNICA, AMOS, TEMPUS, TEMPRA etc). Anual, peste 1.000 de studenţi ai Universităţii din Bucureşti efectuează stadii de formare sau de specializare în universităţi din Europa de Vest, S.U.A., Canada, Japonia. Universitatea are disponibile, pentru anul universitar 2007-2008, 4093 de locuri bugetate la licenţă, 1800 la masterat şi 149 la doctorat.


Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

Cea mai veche şcoală de ingineri din ţară, Politehnica din Bucureşti este universitatea românească ce a produs în anul 2006 cele mai multe articole cotate Institute of Science and Information (1651). Având 13 facultăţi, două colegii tehnice, 3 departamente si 60 de catedre, Politehnica din Bucureşti pregăteşte specialişti în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională în domeniile: electric, energetic, mediu, calculatoare, sisteme automate, electronică, mecanică, inginerie industrială, transporturi, inginerie aerospaţială, tehnologia informaţiei, ştiinţa şi ingineria materialelor, chimie, telecomunicaţii, mecatronică, ştiinţe aplicate şi inginerie economică.

80% din cele 5900 de locuri puse la bătaie de Politehnica pentru anul universitar 2007-2008 sunt bugetate. Cazarea este asigurată de 28 de cămine, majoritatea în complexul Regie, cel mai mare campus universitar din România, ce pot primi 12.000 de studenţi. Politehnica din Bucureşti dispune de 37 de centre de cercetare şi 124 de laboratoare, având programe de colaborare cu 74 de universităţi din 27 de ţări din Europa, America, Asia şi Africa. De asemenea, UPB este membră a Asociaţiei Europene a Universităţilor (EUA), a Conferinţei Europene a Şcolilor pentru Educaţie şi Cercetare în Inginerie Avansată (CESAER) şi a Agenţiei Francofone pentru Învăţământ Superior şi Cercetare (AUPELF-UREF).

Prin intermediul Politehnicii, studenţii, masteranzii şi doctoranzii pot obţine, anual, burse în Franţa, Germania, Italia, Japonia şi Statele Unite ale Americii. Pentru anul universitar 2007-2008, cei care doresc să obţină titlul de inginer la universitatea bucureşteană vor concura pe 4.750 de locuri subvenţionate de stat, cele mai multe regăsindu-se la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (628), Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice (565) şi la Facultatea de Automatică şi Calculatoare (500). Pentru studiile de masterat sunt disponibile 1.900 de locuri, iar pentru cele de doctorat 167, pentru jumătate dintre acestea oferindu-se şi bursă.


Universitatea Tehnică din Iaşi

La înfiinţarea sa (1937), Universitatea „Gh. Asachi” din Iaşi a fost prima instituţie de învăţământ superior tehnic, cu predare în limba română, din ţară. În prezent, universitatea are peste 14000 de studenţi, care sunt pregătiţi în domeniile: arhitectură şi urbanism, calculatoare şi tehnologia informaţiei, geodezie, inginerie chimică, inginerie civilă şi instalaţii, inginerie electrică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, inginerie energetică, inginerie industrială, ingineria materialelor, inginerie mecanică, ingineria mediului, ingineria sistemelor, inginerie şi management industrial, mecatronică şi robotică şi ştiinţe inginereşti aplicate. Cele 12 facultăţi ale instituţiei ieşene cumulează 54 de specializări, 88 de programe de masterat şi 11 domenii de doctorat.

În ceea ce priveşte cazarea, Universitatea Tehnică din Iaşi dispune de 21 de cămine cu 8000 de locuri, iar ca structuri de cercetare are în portofoliu 14 centre şi 355 de laboratoare. Tot în domeniul cercetării, Universitatea „Gh. Asachi” administrează o platformă de încercări seismice pe trei direcţii, un laborator de încercări rutiere accelerate şi un laborator de fabricaţie asistată de calculator. La capitolul cooperări internaţionale, universitatea ieşeană are acorduri cu 45 de instituţii din ţară şi Brazilia, Canada, China, Finlanda, Egipt, Franţa, Germania, Grecia, Iordania, Italia, Japonia, Peru, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Singapore şi Statele Unite ale Americii.

UT Iaşi şi-a stabilit ca direcţii prioritare de cercetare susţinerea unor programe competitive prin colaborarea cu parteneri interni şi externi recunoscuţi, participarea la programe finanţate de Guvern, Uniunea Europeană şi Agenţia de Dezvoltare Nord-Est şi colaborări cu diverse firme în cadrul Parcului tehnologic TECHNO-POLIS. Pentru anul universitar 2007-2008, universitatea ieşeană pune la bătaie 2589 de locuri bugetate pentru studiile de licenţă, 926 pentru cele de masterat şi 80 pentru cele doctorale. Admiterea la „Gh. Asachi” se face pe baza mediei obţinute la bacalaureat, taxele de înscriere variând între 50 şi 180 de lei.


Universitatea de Vest din Timişoara

Cu cei peste 20000 de studenţi ai săi, Universitatea de Vest este cea mai mare instituţie de învăţământ superior din centrul universitar timişorean, având în prezent 11 facultăţi: Matematică şi Informatică, Fizică, Chimie-Biologie-Geografie, Drept, Arte Plastice, Muzică, Educaţie Fizică şi Sport, Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Litere Istorie şi Teologie, Ştiinţe Economice, Sociologie şi Psihologie. Deşi nu are o tradiţie îndelungată în spate, fiind înfiinţată în anul 1962, Universitatea de Vest figurează în 2007 pe locul 6 în Topul AdAstra, având un procentaj de 37% în ceea ce priveşte numărul articolelor ştiinţifice cotate ISI, raporat la suta de cadre didactice.

Instituţia timişoreană dispune de un institut de cercetare, 13 centre şi 20 de laboratoare şi întreţine relaţii cu peste 100 de universităţi din întreaga lume. Prin intermediul Universităţii de Vest, studenţii, masteranzii, doctoranzii şi cadrele didactice pot participa la programele europene Comenius, Erasmus, Grundtvig şi Leonardo da Vinci. Direcţiile prioritare de cercetare ale universităţii timişorene sunt cele din domeniile: cristalelor optice, biologia dezvoltării, etologia şi ecologia, strategiile eficiente în protecţia copilului, pregătirea personalului didactic, filosofia, dreptul afacerilor, ştiinţele penale, artele decorative şi designul, geomorfologia, artele vizuale contemporane şi trecutul muzical al Banatului.

Pentru anul universitar 2007-2008, UVT a pregătit 1918 locuri bugetate la studiile de licenţă, 665 de locuri la masterat şi 69 la studiile doctorale. Cei care nu vor prinde un loc subvenţionat de stat, dar vor totuşi să urmeze o facultate la Timişoara, trebuie să ştie că la Universitatea de Vest taxa anuală este de 2000 de lei pentru studiile de licenţă, 2500 pentru cele de masterat şi 3500 de lei pentru cele doctorale. Cu excepţia Muzicii şi Artelor Plastice, la toate facultăţile UVT admiterea se face prin concurs de dosare, fiind valorizate, după caz, media de la bacalaureat şi media obţinută în cei patru ani de liceu.


Universitatea din Târgovişte

Universitatea „Valahia” este a şaptea clasată în topul AdAstra, având în structura sa 9 facultăţi cu 40 de specializări şi 4 departamente (Cercetare Ştiinţifică, Relaţii Internaţionale, Pregătire Pedagogică a Personalului Didactic şi un Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă). În prezent, la toate formele de învăţământ, sub îndrumarea a peste 400 de cadre didactice, studiază aproximativ 10.000 de studenţi, care sunt instruiţi în ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale, ştiinţe ale naturii, cultură fizică şi sport, teologie, ştiinţe exacte, arte şi ştiinţe inginereşti. Universitatea târgovişteană dispune de 16 corpuri de clădire cu 250 de laboratoare, 21 de amfiteatre şi peste 200 de săli de seminar, 10 cămine cu o capacitate de 2065 de locuri, o cantină cu 250 de locuri şi opt biblioteci, cu un fond de carte de aproximativ 50000 de volume.


Principalele direcţii de cercetare ale universităţii sunt: ingineria şi nanoştiinţele, dezvoltarea durabilă, sistemele ecologice, tehnologiile pentru o societate bazată pe cunoaştere, calitatea şi securitatea alimentară, integrarea României în structurile euro-atlantice şi dinamica socială. În ceea ce priveşte admiterea de anul acesta, Universitatea „Valahia” organizează pentru majoritatea facultăţilor sale concurs de dosare, având la dispoziţie 772 de locuri bugetate pentru studiile de licenţă, 350 de locuri pentru studiile de masterat şi 13, pentru cele doctorale.

Universitatea din Târgovişte este afiliată la Institutul de Cercetări pentru Dezvoltare Internaţională şi Modificări Economico-Sociale (CEDIMES), al cărui preşedinte este rectorul Ion Cucui, la Asociaţia Europeană a Facultăţilor de Drept (ELFA) şi la Asociaţia Europeană în Contabilitate şi Audit (AFECA). De asemenea, „Valahia” are colaborări internaţionale în cadrul programelor Tempus, Leonardo da Vinci şi Erasmus şi acorduri cu universităţi din Canada, SUA, China, Germania, Algeria, Bosnia-Herţegovina, Israel, Kazahstan, Republica Moldova, Maroc, Portugalia, San Marino, Albania, Ucraina şi Turcia.


Universitatea Politehnică din Timişoara

"Politehnica" din Timişoara cuprinde 9 facultăţi, în care sunt instruiţi, anual, 15000 de studenţi în domeniile: automatică şi informatică aplicată, ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor, inginerie chimică, ingineria mediului, inginerie electronică şi telecomunicaţii, inginerie mecanică, inginerie industrială, ştiinţa materialelor, mecatronică şi roboţi, ingineria transporturilor, ştiinţe aplicate, inginerie medicală, construcţii, inginerie civilă, instalaţii, cadastru, arhitectură, inginerie economică, administraţie publică locală şi relaţii publice. Având în patrimoniu 96 de imobile, dintre care 51 de spaţii educative, o bibliotecă, un studiou propriu de televiziune, 32 de cămine şi 4 baze sportive, universitatea timişoreană se impune ca una dintre cele mai importante instituţii de învăţământ din România.

UPT este afiliată Asociaţiei Europene a Universităţilor (EAU), Asociaţiei Internaţionale a Ştiinţei şi Tehnologiei, Ingineriei şi Dezvoltării din Statele Unite ale Americii (IASTED) şi la diverse institute şi federaţii internaţionale. În privinţa cercetării, universitatea politehnică dispune de 21 de centre şi 61 de laboratoare, domeniile prioritare fiind: sistemele informatice pentru aplicaţii de tip e-government, e-administration şi e-learning, prelucrarea numerică a semnalelor, fluidele complexe, dezvoltarea unor baze de d ate complexe pentru defecte de schelet şi ţesuturi moi, realizarea de noi tehnici chirurgicale şi managementul competitivităţii.

În cadrul UPT există şi un centru de excelenţă, în domeniul mecanicii materialelor şi siguranţei structurilor, precum şi o bază cu utilizatori multiplii în care se fac cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul biomecanicii. Pentru anul universitar 2007-2008, „Politehnica” din Timişoara scoate la concurs 2440 de locuri bugetate la ciclul de licenţă, 875 la cel de masterat şi 58 la ciclul de doctorat. Admiterea se organizează pe bază de concurs de dosare, criteriul principal fiind media obţinută la examenul de bacalaureat.


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică clujeană are peste 11.000 de studenţi, pe care îi formează în domeniile: arhitectură şi urbanism, calculatoare şi tehnologia informaţiei, inginerie civilă, instalaţii, inginerie electrică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, inginerie energetică, inginerie industrială, ingineria materialelor, inginerie mecanică, ingineria mediului, ingineria sistemelor, inginerie şi management, ingineria transporturilor, mecatronică şi robotică şi ştiinţe inginereşti aplicate. Fiind implicată într-o gamă largă de programe europene cu specific educaţional, precum: TEMPUS-PHARE, SOCRATES, ERASMUS, LEONARDO sau CEEPUS, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca oferă studenţilor posibilitatea de a fi instruiţi şi în străinătate.

De asemenea, instituţia clujeană a încheiat o suită de convenţii, acorduri şi protocoale internaţionale cu universităţi din Franţa, Italia, Germania, SUA, Austria, iar în anul 2003 UTCN a fost acceptată ca membru în Asociaţia Europeană a Universităţilor. Ca direcţii prioritare de cercetare, Universitatea Tehnică se axează pe procesarea imaginii şi recunoaşterea formelor, modelarea, simularea şi controlul sistemelor şi proceselor, macroelectronică şi circuite electronice complexe, fiabilitatea sistemelor electronice, analiza câmpului electromagnetic, senzori, traductori şi instrumentaţie virtuală, convertoare inteligente de putere, reabilitarea clădirilor.

UTCN a creat prima reţea ATM metropolitană din România, ce a legat virtual cele mai importante universităţi, într-o reţea de comunicaţii pe o structură de fibră optică cu o lungime de 160 de kilometri, ce acoperă o mare parte a municipiului Cluj-Napoca. Universitatea Tehnică are în patrimoniu 14 clădiri, cu scop educaţional, cu 47 de săli de curs, 73 de săli de seminar, 290 de laboratoare didactice, 7 săli de sport şi opt ateliere, la care se adaugă 106 laboratoare de cercetare, 30 de săli de bibliotecă, 7 cămine cu o capacitate de 4.000 de locuri, două cantine şi o bază sportivă cu 3 bazine. Pentru anul universitar 2007-2008, UTCN are stabilite 1.785 de locuri la studiile de licenţă, 637 la masterat şi 69 la doctorat.


Universitatea din Craiova

Intrând, în anul 2007, în rândul primelor zece universităţi ale topului AdAstra, după un salt de două locuri, faţă de clasamentul din anul 2006, Universitatea din Craiova are 17 facultăţi şi peste 30000 de studenţi pregătiţi în domenii umaniste, politehnice, istorie, economie, agricultură, drept, teologie şi arte. Având încheiate acorduri de cooperare cu instituţii de învăţământ din întreaga lume precum: Free University of Bruxelles-Belgia, Virginia Polytechnic Institute and State University, Broome Community College, State University of New York, University of Montreal, Universities of Luton, Universite de Montpellier, Saint-Etienne, Toulouse, Paris, Universitatea din Tessaloniki, Universitatea craioveană este recunoscută ca Instituţie de Nivel Unu, capabilă să coordoneze reforma managerială academică, în alte instituţii de învăţământ superior din România.

De asemenea, UC este afiliată la Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA), Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU), Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) şi Asociaţia Universităţilor Arabe şi Europene (AEUA). Ca direcţii de Cercetare, universitatea dezvoltă domeniile prioritareale ştiinţelor fundamentale, dezvoltă reţelele bazate pe laboratoare virtuale şi e implicată în cercetări pentru dezvoltarea metodelor şi instrumentelor de reorganizare a dinamicii sistemului socio-economic.

UC dispune de 8 clădiri cu spaţii educative, 11 cămine studenţeşti, 3 săli de sport, 4 biblioteci, 5 staţiuni didactico-experimentale, două clădiri de protocol, o editură, un studio de televiziune şi o grădină botanică. Pentru anul universitar 2007-2008, Universitatea din Craiova pune la bătaie 2900 de locuri, la studiile de licenţă, 757 la masterat şi 34 la doctorat. Admiterea constă din concurs de dosare, ierarhia fiind alcătuită în funcţie de media obţinută la bacalaureat şi cea obţinută pe parcursul anilor de studiu.


Citește și: