291 vizualizări 6 iul 2017

Universitatea din Bucureşti a demarat, joi, înscrierile la studii universitare de licenţă şi masterat.

Pentru admiterea din acest an, sunt puse la dispoziţia candidaţilor 10.287 de locuri la studiile de licenţă, dintre care 4.310 de locuri la buget şi 5.977, la taxă.

În cazul studiilor universitare de masterat, Universitatea din Bucureşti a scos la concurs 8.273 de locuri, dintre care 3.200 de locuri la buget şi 5.073 de locuri la taxă.

Pentru candidaţii la admiterea din acest an, Universitatea din Bucureşti oferă o serie de facilităţi, precum achitarea online a taxei de înscriere, cazare gratuită în căminele proprii şi acces gratuit în spaţiul Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză”.

Plata taxei de înscriere la admitere se poate face online prin completarea unui formular, disponibil la adresa: www.po.unibuc.ro. Mai mult, candidaţii beneficiază de trei zile gratuite de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti.

„Actele necesare pentru completarea dosarului de înscriere pentru studii universitare de licenţă sunt următoarele: fişă-tip de înscriere, diplomă de bacalaureat / adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) sau diplomă echivalentă cu aceasta, diploma de olimpic, în copie (în cazul candidaţilor care se înscriu ca olimpici), certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul, adeverinţă medicală-tip, trei fotografii 3/4 cm, C.I sau paşaport în copie, documentul de recunoaştere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere”, conform sursei citate.

Potrivit Metodologiei de organizare a concursului de admitere pentru studii universitare de licenţă, „prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2016-2017, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din Bucureşti se poate interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ”.

În ceea ce priveşte studiile universitare de masterat, candidaţii vor include în dosar următoarele acte: fişă tip de înscriere, diplomă de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2017, diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul, documentul de recunoaştere a studiilor efectuate în afara României, eliberat conform legislaţiei în vigoare la momentul întocmirii, certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul, adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează, trei fotografii tip buletin de identitate, B.I. sau C.I. în copie, chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Înscrierea la admitere se face la sediile facultăţilor Universităţii din Bucureşti.

Pentru admiterea din acest an, înscrierea la programele de licenţă şi masterat ale Facultăţii de Ştiinţe Politice se face şi online (www.fspub.unibuc.ro/admitere).

Data limită pentru înscrierea la facultăţile Universităţii din Bucureşti este 25 iulie, iar ultimele rezultate ale examenelor de admitere se vor afişa la data de 29 iulie.

Citește și: