Admitere liceu 2015. Radu Cîmpeanu a absolvit clasa a VIII-a la Liceul „Nicolae Iorga din Capitală. Băiatul ministrului a obţinut nota 7.90 la examenul de Limba şi literatura română şi nota 7.25 la proba de Matematică. Radu Cîmpeanu a depus contestaţie la matematică, dar nota finală a rămas neschimbată - 7.57. Radu Cîmpeanua media generală 9.33 după cei patru ani de liceu fiind.

În urma calculării mediei, băiatul ministrului a intrat la liceu cu 8.03, la profilul de Ştiinţe ale Naturii de la Colegiul Naţional Aurel Vlaicu din Capitală.

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA= (ABS+3 EN):4 (media de admitere este egală cu media generală de absolvire de la gimnaziu plus de trei ori media generală de la evaluarea naţională, totul împărţit la patru)

Unde:  MA = media de admitere;  ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

Admiterea în liceu se  face  şi în 2015 prin repartizare computerizată, conform rezultatelor obţinute de elevi după susţinerea probelor scrise de la Evaluarea Naţională.

Media de admitere în liceu se calculează ca medie ponderată între media de la Evaluarea Naţională (75 la sută) şi media notelor din gimnaziu (25 la sută). Pentru admiterea în liceu nu este necesară o medie minimă.

Citește și: