Gandul.info
Loredana VOICULESCU
999 vizualizări 8 sep 2010

Pentru a recupera ratele ne-plătite, angajaţii unor bănciapelează la vecinii clienţilor lor pe care îi roagă să bată la uşarestanţierilor.

Aceasta este etapa de dinaintea recurgerii la recuperatorii deprofesie. Mesajul este standard, de cele mai multe ori. După ce seprezintă politicos şi îşi cere scuze de deranj, angajatul băncii îispune persoanei de la celălalt capăt al firului că, în blocul său,la scara X, apartamentul Y locuieşte o doamnă al cărei nume îlsilabileşte de două ori, pentru a fi sigur că a fost înţelescorect. "Avem o mare rugăminte la dvs.

Vă rugăm să îi lăsaţi în cutia poştală un bilet vecinei dvs dela apartamentul ... cu următorul număr de telefon şi numelebăncii". Cum este posibil ca banca să nu aibă numărul de telefon alclientei datoare? "Ni s-a lăsat un număr de mobil, o cartelăprepay, dar numărul a fost realocat între timp", vineexplicaţia.

Apoi îşi cere iar scuze pentru deranj şi mulţumeşte pentru"sprijin". Mulţi dintre cei care au fost deranjaţi cu asemeneatelefoane spun că acestea ajung la un moment dat să se repete chiarşi de câteva ori pe lună. Astfel de cazuri nu sunt singulare.Reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale de Supraveghere aPrelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) au precizatpentru Gândul că au primit plângeri de la persoane care reclamăasemenea practici. Între băncile reclamate se numără Bancpost şiPiraeus Bank.

Băncile confirmă practica şi ameninţă cu executareasilită

Oficiali ai Piraeus Bank au recu-noscut că aplică asemeneapractici, dar au şi o explicaţie: este o "comunicare de urgenţă",pentru a identifica "împreună cu clientul soluţia ieşirii dinimpas". "Procedura la care vă referiţi este pusă în practică numaiîn cazul clienţilor ale căror restanţe depăşesc 20 de zile, atuncicând banca a epuizat toate celelalte opţiuni fără a reuşi, dinmotive independente de ea, să ia legatura cu clientul său.

În acest context, riscul ca acesta să fie raportat, conformnormelor în vigoare, la Biroul de Credit cu restanţe mai mari de 30de zile este iminent», au explicat pentru Gândul reprezentanţiiPiraeus Bank. În plus, aceştia spun că, «pentru a identificaîmpreună cu clientul soluţia ieşirii din impas», banca apelează laaceastă comunicare de urgenţă pentru a nu se ajunge la situaţiadeclanşării procedurii de executare silită. «Practic, printr-oterţă persoană, clientul este rugat să contacteze banca. Nicio altăinformaţie privind împrumutatul sau relaţiile sale contractuale cubanca nu este dezvăluită», dau asigurări reprezentanţii PiraeusBank.

La rândul lor, reprezentanţii Banc-post au răspuns vag laîntrebarea Gândul privind corectitudinea acestor practici. "LaBancpost, codul de conduită a afacerilor prevede clar respectarealegislaţiei în vigoare, implicit a legii privind prelucrareadatelor cu caracter personal. Suntem dispuşi şi direct interesaţisă investigăm orice abatere de la prevederile acestei legi", sunărăspunsul reprezentanţilor Bancpost, fără a preciza că aceastăpractică respectă sau nu "codul de conduită".

Cât de legale sunt aceste practici? "În aceste cazuri banca aîncălcat legea 677 din anul 2001 privind protecţia datelor cucaracter personal. Legea interzice diseminarea unor asemenea datecătre terţi faţă de contractul încheiat de bancă cu dvs.", aexplicat pentru Gândul un avocat.

Protecţia Consumatorilor: "un abuz"

"Asemenea practici reprezintă un abuz", ne-au declaratreprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru ProtecţiaConsumatorilor (ANPC), aceştia susţinând că, din punctul lor devedere, cei care se pot pronunţa sunt Poliţia, AutoritateaNaţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu CaracterPersonal şi BNR. Mai mult, una dintre angajatele ANPC a povestit căea însăşi a fost sunată de câteva ori de angajaţi ai unei băncipentru a-şi contacta un vecin într-o problemă asemănătoare.Telefoanele au încetat după ce aceasta a ameninţat cu Poliţia.

Nicio sancţiune

ANSPDCP a primit două plângeri cu privire la dezvăluirea unordate personale, în baza cărora s-au efectuat două investigaţii încursul acestui an la două bănci.
"Conform procedurii interne de lucru de la nivelul băncilor,debitorii sunt contactaţi la numerele de telefon furnizate princontract, iar dacă nu e posibilă astfel contactarea debitorului seapelează la obţinerea de informaţii privind alte numere de telefonale membrilor familiei sau vecini din surse publice, fără însă săli se dezvăluie acestora informaţii confidenţiale" , au precizatpentru Gândul reprezentanţi ai ANSPDCP.

Întrucât în aceste două situaţii nu au fost realizate dezvăluiride date personale ale clienţilor băncii, Autoritatea desupraveghere nu a aplicat sancţiuni contravenţionale.

Citește și: