Oana Despa
182 vizualizări 22 mai 2018

Potrivit ANI, primarul comunei Mateeşti, din judeţul Vâlcea, Valerian Alexie, în perioada 19 iunie 2012 – 01 martie 2013, a exercitat simultan funcţia de primar şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă (agent comercial) în cadrul S.C. Alexie G.V. S.R.L., obţinând venituri din salarii în cuantum de 70.000 lei.

De asemenea, în perioada 19 iunie 2012 – 19 iulie 201, acesta a fost, în acelaşi timp, primar şi comerciant pe persoană fizică în cadrul Alexie Valerian Ion Persoană Fizică Autorizată, obţinând subvenţii în cuantum de 13.151 lei.

În stare de incompatibilitate a fost găsit şi primarul comunei Suciu de Sus, Judeţul Maramure, Viorel Paşca, după ce în perioada 25 iunie 2012 – 31 ianuarie 2013, a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Suciu de Sus.

În perioada 19 iunie 2012 – 13 martie 2013, Marian Vârciu, primar al comunei Gîrda de Sus, Judeţul Alba, a fost, în acelaşi timp, primar şi comerciant pe persoană fizică în cadrul Vîrciu Marin Gîrda Persoană Fizică Autorizată. De asemenea, în perioada 27 mai 2013 – 24 aprilie 2015, a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de titular întreprindere individuală în cadrul Vîrciu Marin Întreprindere Individuală.

Victor Prodan, primar al oraşului Ungheni, din judeţul Mureş, a fost găsit de către ANI în conflict de interese administrativ după ce, în perioada exercitării mandatului de primar 2012 – 2016, a aprobat şi semnat acte administrative care au produs un folos material pentru S.C. Terraflor S.R.L., societate la care soţia sa deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator.

Tot în conflict de interese a fost şi Lucian Antonie, primar al comunei Tetoiu, din Judeţul când, în perioada exercitării mandatului de primar 2012 – 2016, a semnat acte administrative care au avut ca rezultat încadrarea fiicei sale în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Urbanism.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat că Dumitru Preda, primar în comuna Buturugeni, din judeţul Giurgiu, a fost în conflict de interese administrativ pentru că a semnat un contract de
comodat cu Asociaţia „Antreprenoriat social pentru persoane vulnerabile”, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate avea calitatea de membru fondator şi ulterior şi pe cea de angajat. Totodată, persoana evaluată a semnat un contract de comodat cu Asociaţia „Pâine pentru persoane vulnerabile”, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate avea calitatea de membru fondator.

Dănuţ Măgărin, viceprimar în comuna Vărădia, Judeţul Caraş-Severin a fost găsit în stare de incompatibilitate deoarece, în perioada exercitării funcţiei de viceprimar, a desfăşurat activităţi remunerate în baza contractului de mandat încheiat între persoana evaluată şi S.C. Destine Broker de Asigurare S.R.L.

Viceprimar al comunei Gîngiova, Judeţul Dolj, Florea Bucătaru, în perioada 21 septembrie 2015 – 21 septembrie 2016, a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Gîngiova.

ANI a constatat în cazul lui Pompiliu Băran, viceprimar în Ţicleni, Gorj, că acesta este în conflict de interese deoarece, în perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, votat în mod favorabil adoptarea Hotărârii Consiliului Local Ţicleni privind reducerea cu 50%, pentru consilierii locali şi angajaţii primăriei, a chiriei „Centrului de Festivităţi” în cazul organizării de nunţi, botezuri, zile onomastice şi majorate şi a Hotărârii Consiliului Local Ţicleni de revocare a acesteia, deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

În stare de incompatibilitate a fost găsit şi Alexandru Constantin, fost viceprimar în comuna Negraşi, din Argeş, care, în perioada 22 iunie 2012 – 05 noiembrie 2014, a deţinut simultan funcţia de
viceprimar şi calitatea de administrator în cadrul S.C. Sandibig Agro S.R.L.

Potrivit sursei citate, Victor Marin, fost consilier în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, a fost în incompatibilitate, în perioada exercitării mandatului de consilier judeţean 2012 - 2016, S.C. Giovanni S.R.L., societate în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator, a furnizat o serie de produse către Regia Autonomă de Drumuri şi Poduri Vâlcea (regie autonomă aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea).

În cazul consilierului local al Muncipiului Hinedoara, Robert Muzsic, ANI a constatat conflict de interese administrativ, pe durata mandatului de consilier local 2012 – 2016, când a participat la deliberarea şi adoptarea a 18 hotărâri ale Consiliului local pentru S.C. Eco Sid S.R.L, societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată a deţinut funcţia de Şef Birou Serviciul Administrativ şi de la care a obţinut venituri.

Alexandru Tivadar, consilier local al comunei Remeţi, Judeţul Maramureş a fost incompatibil pentru că, în perioada mandatului de consilier local 2012 – 2016, a deţinut simultan calitatea de consilier local şi funcţia de personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Florea Cristi, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Siminicea, Judeţul Suceava, pe durata mandatului de consilier local 2012 – 2016, a participat la deliberarea a două hotărâri ale Consiliului Local privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri păşuni comunale, între Primăria Comunei Siminicea, Judeţul Suceava şi Asociaţia Crescătorilor de Animale Simina (în cadrul căreia persoana evaluată deţinea la acea dată calitatea de preşedinte), fiind ulterior încheiat un contract, deşi persoana evaluată avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, având posibilitatea să anticipeze că asociaţia va beneficia de pe urma adoptării lor.

ANI a mai descoperit că Valentin Ciobanu, fost consilier local în Piatra Neamţ, a fost incompatibil, cât a deţinut această funcţie, pentru că Ava Sting S.R.L., entitate economică în cadrul căreia persoana evaluată este asociat şi administrator, a desfăşurat activităţi comerciale prin achiziţii directe, a încheiat şi derulat un contract comercial şi a emis facturi în baza unor comenzi ferme cu mai multe instituţii aflate în subordinea ori sub autoritatea Primăriei Municipiului Piatra Neamţ. Ulterior, aceste instituţii au efectuat plăţi către Ava Sting S.R.L. în valoare de 8.953.42 lei.

Nicolae Grecu, fost consilier local în comuna Şeica Mică, Judeţul Sibiu, a fost găsit în incompatiblitate, în perioada 12 iunie 2014 – 26 ianuarie 2018, când a deţinut simultan funcţia de consilier
local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local, în cadrul Compartimentului Pază.

"Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Dănuţ Mărgărin, Cristi Florea şi Nicolae Grecu nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare", reiese dintr-un comunicat de presă transmis de Agenţia Naţională de Integritate.

Citește și: