Andreea Traicu
400 vizualizări 20 oct 2016

Asociaţiei Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România-Comitetul Helsinki (APADOR-CH) susţine că „modificarea proiectului de ordonanţă de urgenţă în acest sens este necesară deoarece, în forma propusă, UPI ar urma să deruleze acest tip de activităţi în baza Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, lege veche de 25 de ani şi care nu a cunoscut modificări de substanţă în această perioadă. Astfel, măsurile de supraveghere efectuate de UPI ar trebui să aibă doar autorizarea unui procuror".

Astfel, ONG-ul cere ca la articolul 13 din proiect să se introducă un nou alineat, (3), cu următorul conţinut: „Activităţile specifice culegerii de informaţii care presupun restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale ale omului, prevăzute în alineatele (1) şi (2), pot fi desfăşurate numai după autorizarea lor de către judecător, în condiţiile şi cu procedura prevăzute în art. 140-145 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător".

Ministrul de Interne, Dragos Tudorache, a declarat miercuri după şedinţa de Guvern că proiectul de ordonanţă privind înfiinţarea Unităţii de Protecţie Internă, prin reorganizarea DIPI, va intra săptămâna viitoare pe agenda Executivului. Reformarea Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) şi transformarea în Unitate de Protecţie Internă (UPI) aduce transferul a 700 din cei 2.500 de angajaţi la Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) şi Direcţia de Operaţiuni Speciale (DOS), au declarat surse MAI pentru MEDIAFAX.

În textul proiectului Ordonanţă de Urgenţă privind reorganizarea DIPI se arată că şeful Unităţii de Protecţie Internă „este cadru militar în activitate numit de către ministru, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării". În cazul DIPI, numirea se făcea de către premier, la propunerea ministrului. Anual sau la cererea Parlamentului, ministrul afacerilor interne va prezenta rapoarte cu privire la activitatea UPI în domeniul securităţii naţionale.

În textul proiectului de ordonanţă se stipulează că unitatea este „structură specializată, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi de identificare, contracarare şi înlăturare a ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi factorilor de risc la adresa informaţiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional şi capacităţii operaţionale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a celor care pot duce la tulburarea gravă a ordinii publice".

Noua structură va funcţiona ca una militarizată cu atribuţii în domeniul activităţilor informative-operative pentru a identifica, preveni şi contracara ameninţările, vulnerabilităţile, factorii de risc ce pot conduce la tulburarea gravă a ordinii şi siguranţei publice "sau care vizează informaţiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional şi capacitatea operaţională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne", se arată în documentul suspus dezbaterii publice.

Pe lângă cadrele militare, în cadrul Unităţii va fi şi personal contractual, exclusiv pentru atribuţii administrative. Cadrele militare vor lucra „deschis sau acoperit, în raport cu nevoile (...)", cheltuielile operative efectuându-se "în conformitate cu regulile general în această materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării".

Preluarea de către UPI a arhivei, patrimoniului de la DIPI se va face, prin predare-primire, în 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei. Poliţiştii de la DIPI, la intrarea în vigoare a Ordonanţei şi desfinţarea departamentului, se pun la dispoziţia MAI urmând să fie numiţi într-o „funcţie corespunzătoare". Sigla, emblema, uniforma vor fi stabilite în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a OUG, prin hotărâre de Guvern. Numărul de posturi, regulamentul de organizare şi funcţionare, vor fi adoptate prin ordin de ministru, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare.

Citește și: