Gandul.info
Mihaela STOICA
3525 vizualizări 7 ian 2014

Ministreul Muncii a plătit în 2012, prin intermediul agenţiilor teritoriale şi judeţene, aproape şase milioane de euro pentru ajutoare sociale şi alocaţii pentru susţinerea familiilor, pentru persoane care nu aveau însă aceste drepturi. Cifrele reies din ultimul raport de audit realizat de Curtea de Conturi. Din aceşti bani s-au recuperat circa 2,35 milioane de euro.

Raportul Curţii de Conturi care a analizat activitatea Ministerului Muncii şi a agenţiilor aflate în subordine pe parcursul anului 2012 şi a unei părţi din 2013, arată că la nivelul agenţiilor teritoriale şi judeţene au fost efectuate plăţi necuvenite într-un cuantum total de circa 5,94 milioane de euro.

RAPORTUL INTEGRAL AL CURŢII DE CONTURI

Plăţile necuvenite efectuate la nivelul agenţiilor teritoriale:

- plata necuvenită cu titlu de ajutoare sociale (VMG) şi alocaţii pentru susţinerea familiei în sumă de 4.58 milioane de lei, urmare a nedeclarării de către beneficiari a tuturor veniturilor nete realizate;

- plăţi necuvenite în sumă de 4,09 milioane de lei reprezentând indemnizaţii pentru creşterea copilului ca urmare a nesuspendării acordării drepturilor pentru persoanele care au obţinut în acelaşi timp şi venituri profesionale supuse impozitului pe venit;

- plăţi necuvenite privind ajutor social (VMG) şi alocaţii pentru susţinerea familiei în sumă de 3,35 milioane de lei acordate unor persoane care deţin depozite bancare în sumă mai mare de 3.000 de lei;

- plăţi necuvenite în sumă de 1,23 milioane de lei reprezentând indemnizaţii pentru creşterea copilului;

- plăţi necuvenite sub formă de stimulent lunar/de inserţie în sumă de 395 mii lei întrucât unii dintre beneficiari nu au realizat venituri impozabile pe perioada acordării acestui beneficiu de asistenţă socială, condiţie obligatorie pentru acordarea drepturilor;

- plăţi necuvenite în sumă de 366 mii lei provenind din neconcordanţe între cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi veniturile înscrise în actele doveditoare care atestă obţinerea veniturilor (adeverinţe).

Acţiunile de audit desfăşurate la agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială au scos în evidenţă şi alte nereguli cu privite la acordarea beneficiilor de asistenţă socială, cum ar fi :

- plăţi necuvenite în sumă de 12,6 milioane de lei acordate beneficiarilor de ajutor social (VMG) şi de alocaţie pentru susţinerea familiei care nu îndeplineau condiţiile legale;

- plăţi necuvenite în sumă de 104 mii lei privind alocaţii de stat pentru copii a căror reprezentanţi legali au desfăşurat activitatea în alte state ale UE/sau din afara UE;

- plăţi necuvenite în sumă de 83 mii lei sub formă de alocaţii de stat pentru copii achitate reprezentanţilor legali după ce a intervenit decesul minorului/reprezentantului.

"Toate aceste nereguli au fost generate şi de capacitatea redusă a autorităţilor administraţiei locale de a verifica eligibilitatea solicitanţilor de beneficii de asistenţă socială, determinată de neimplementarea la acest nivel a unui mecanism funcţional, care să permită o evaluare promptă a situaţiei financiare reale a beneficiarilor, respectiv prin verificarea informaţiilor din 'cererile şi declaraţiile pe propria răspundere' depuse de solicitanţi, cu informaţiile deţinute de diverse instituţii publice", se arată în raportul de audit al Curţii de Conturi.

De asemenea, personalul serviciului public de asistenţă socială din cadrul primăriilor, prin anchetele sociale efectuate nu a verificat întotdeauna realitatea informaţiilor date pe propria răspundere de către titularii ajutorului social, pe baza datelor existente pe plan local (registrul agricol, evidenţa fiscală a bunurilor deţinute în proprietate, evidenţa serviciilor de stare civilă).

Sume le recuperate în anul 2013 de către toate cele 42 agenţii teritoriale, reprezintă 39,7% - 2,35 milioane de euro - din totalul erorilor estimate sub forma plăţilor acordate necuvenit, se arată mai arată în document. Concluzia Curţii de Conturi este că "măsurile întreprinse de către minister şi ANPIS în vederea reducerii erorilor şi fraudei din sistemul de asistenţă socială, nu au fost în măsură să confere o asigurare rezonabilă că beneficiile de asistenţă socială sunt focalizate efectiv către categoriile de beneficiari care aveau cea mai mare nevoie de acestea, menţinându-se  pătrunderea în sistemul de asistenţă socială a unor beneficiari neeligibili în detrimentul celor îndreptăţiţi să le primească efectiv".

În legătură cu aceste cifre, ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat că nu crede că cineva poate fi tras la răspundere.

„În 2012, în mai, când am preluat ministerul am constatat că la Agenţia Naţională de Plăţi nu exista niciun protocol de verificare prin încrucişare cu bazele de date ale altor institiţii, am început să facem acest lucru din iulie 2012, şi nu am plătit drepturi de peste 100 de milioane de euro, tocmai pentru că am făcut aceste încrucişări. Iată au mai rămas câteva persoane, nu am avut acces la depozitele din banci, de exemplu”, a declarat Mariana Câmpeanu, la Digi 24.

Citește și: