Diana Grigore
211 vizualizări 7 aug 2019

„Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51 din 28.06.2019. (....) Critica de neconstituţionalitate intrinsecă-Avocatul Poporului a subliniat că eliminarea serviciilor de transport rutier judeţean de persoane, contra cost, din sfera serviciilor publice, pe calea unei ordonanţe de urgenţă, echivalează cu renunţarea statului la una din trăsăturile sale fundamentale şi anume statul social, precum şi la obligaţia acestuia de a asigura cetăţenilor săi un nivel de trai decent, având implicaţii, în cascadă, asupra întregului cadru de reglementare referitor la actele normative cu caracter social şi bazate pe solidaritatea socială. În aceste condiţii, în care statul, prin autorităţile sale, nu se implică concret în stabilirea unor criterii care să permită echilibrul între interesele private ale operatorilor economici şi interesul public determinat de asigurarea transportului rutier de persoane în toate localităţile, noţiunea de stat social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile omului reprezintă valori supreme, devine un deziderat golit de conţinut. Mai mult, lipsa unei reţele de transport între localităţile interjudeţene poate aduce atingeri circulaţiei în siguranţă a persoanelor pe drumurile publice, cu repercusiuni grave în planul respectării de către stat a obligaţiei constituţionale de garantare a dreptului la viaţă, precum şi a dreptului la integritate fizică şi psihică”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului subliniază că adoptarea OUG încalcă dispoziţiile Constituţiei privind voinţa Parlamentului.

„Sub aspectul criticii de neconstituţionalitate extrinsecă, Avocatul Poporului a reţinut că adoptarea ordonanţei de urgenţă analizate încalcă dispoziţiile art. 61 alin. (1) din Constituţia României, conform cărora -Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unică autoritate legiuitoare a ţării-, precum şi principiul separaţiei puterilor consacrat prin art. 1 alin. (4) din Constituţie, texte constituţionale care stabilesc interdicţia alterării sau contracarării voinţei exprimate prin adoptarea unei legi de către Parlament. La sfârşitul lunii decembrie 2018, Parlamentul a adoptat Legea nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, întărind regimul juridic al transportului public judeţean de persoane şi oferind mai multe garanţii care să satisfacă interesul public; prin aceeasi lege a fost corelat dreptul pozitiv cu dreptul Uniunii Europene”, se mai arată în comunicatul de presă remis MEDIAFAX.

În opinia Avocatului Poporului, „transporturile rutiere de persoane sunt şi trebuie să rămână în continuare servicii publice pana când Parlamentul, ca unica autoritate legiuitoare îşi va asuma responsabilitatea unei schimbări de paradigmă în ceea ce priveşte obligaţia statului de a asigura transportul rutier judeţean de persoane, organizat ca serviciu public”.

Totodată, Renate Weber precizează că „statul, în cursul existenţei sale, poate opta pentru diverse modele de securitate socială, de la o intervenţie minimală la una maximală, dar nu poate renunţa la funcţia sa socială. Obligaţia constituţională impusă prin art. 1 alin. (3) este aceea de a interveni în favoarea cetăţeanului, deci acest text constituţional obligă la o atitudine pozitivă, la o acţiune din partea statului”.

„Avocatul Poporului consideră ca prin eliminarea expresă a transportului rutier de persoane din sfera serviciilor publice ale statului, O.U.G. 51/2019 afectează satisfacerea nevoilor comunitare ale cetăţenilor săi, cu implicaţii grave în sfera protecţiei drepturilor unor categorii vulnerabile: elevi, studenţi, persoane cu dizabilităţi şi pensionari, dar şi a tuturor categoriilor de cetăţeni din comunităţile izolate”, mai transmite instituţia.

Guvernul a adoptat în luna iunie Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2019, privind transportul de persoane, care prevede eliminarea transportului judeţean din sfera serviciilor publice.

Citește și: