Clarice DINU
3381 vizualizări 15 mai 2015

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a sesizat Curtea Constituţională, în privinţa ordonanţei de urgenţă 8/2015 care reglementează, printre altele, şi fiscalizarea bacşişului. Potrivit Avocatului Poporului, actul normativ contravine, în integralitatea lui, prevederilor Constituţiei, deoarece afectează accesul liber la justiţie, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obţine repararea pagubei, restrânge exercitarea unor drepturi şi libertăţi, precum şi libertatea economică.

CITEŞTE AICI SESIZAREA AVOCATULUI POPORULUI

Prima prevedere din ordonanţă contestată de Avocatul Poporului se referă la amenzile primite de agenţii economici în cazul neemiterii bonurilor fiscale pentru serviciile prestate sau pentru bacşişuri, în condiţiile în care actul normativ prevede că sumele nu vor fi restituite chiar dacă procesul verbal de contravenţie este desfiinţat de instanţă.

Este vorba de articolul care prevede că :  "În situaţiile prevăzute la pct. (VII), dacă operatorul economic achită amenda contravenţională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum şi o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancţiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face venit la bugetul de stat, poate fi achitată la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. sau la unităţile Trezoreriei Statului şi nu se restituie, în cazul în care, la solicitarea operatorului economic, instanţa de judecată anulează procesul-verbal de constatare a contravenţiei".

„Prin urmare, pe de-o parte, operatorul economic, în exercitarea dreptului de acces liber la justiţie nu poate solicita recuperarea sumei de bani achitate, iar pe de altă parte, instanţa de judecată este împiedicată de dispoziţiile criticate să repună în situaţia anterioară constatării măsurii contravenţionale, deşi procesul verbal de contravenţie poate fi anulat sub aspectul legalităţii. (...) În aceste condiţii, dreptul oricărei persoane de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor , a libertăţilor şi a intereselor sale legitime devine teoretic şi iluzoriu, cu atât mai mult cu cât dispoziţiile art. 52 din Constituţie recunosc dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ de a obţine recunoaşterea dreptului legitim sau a interesului pretins , anularea actului şi repararea pagubei”, se arată în sesizarea Avocatului Poporului. 

Avocatul Poporului reclamă, de asemenea, că nu este respectat principiul proporţionalităţii în cazul scopului urmărit, susţinând, că suspendarea activităţii unei firme este condiţionată de plata unei sume exorbitante ca amendă. Potrivit OUG, ca activitatea firmei să nu fie suspendată operatorul economic trebuie să plătească amenda cotravenţională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum şi o sumă egală cu de 10 ori amenda.

„Dispoziţiile legale criticate condiţionează exercitarea de către agentul economic a liberului acces la o activitate economică de achitarea unei sume de bani având  un caracter exorbitant, acesta fiind practic, constrâns de organele statului să suporte o sarcină inechitabilă şi neconstituţională în vederea exercitării unei libertăţi fundamentale. Or, plata unei asemenea sume, care are un caracter arbitrar, constituie nu doar o măsură de restrângere a drepturilor, ci şi o obligaţie excesivă asupra patrimoniului operatorului economic, care poate conduce la o îmbogăţire a statului corelativ cu diminuarea proprietăţii persoanei, neconformă cu principiile unei societăţi democratice”, arată Avocatul Poporului.

Ştire în curs de actualizare

Citește și: