Liviu Dadacus - Mediafax
270 vizualizări 29 iul 2013

Camera Deputaţilor a lansat un contract de achiziţii publice pentru cumpărarea a 50 de autoturisme a căror valoare estimată este de 3,3 milioane de lei, fără TVA, suma necesară achitării contravalorii maşinilor fiind asigurată de bugetul de stat.

Tipul procedurii este licitaţia deschisă, organizată electronic, iar criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţii publice este de 3.308.064,52 lei.

Termenul pentru finalizare este de 3 luni începând de la data atribuirii contractului, iar principalele modalităţi de finanţare şi plată sunt asigurate de la bugetul de stat.

Potrivit prevederilor anunţului de achiziţii publice, ofertantul/dealarul trebuie să fie validat ca producător potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice 1239/14.05.2013 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.

Totodată, în anunţ se arată că, la reofertare, se va avea în vedere ca preţul unitar al autoturismelor ofertate să nu depaşească echivalentul în lei a 14.516,12 Euro, calculat la cursul BNR din ziua finalizării licitaţiei electronice.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 23 septembrie 2013, ora 09.00, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 23 septembrie 2013, ora 10.00.

Potrivit anunţului de achiziţii publice, în cazul în care după etapa finală de licitaţie electronică se constată că ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante (Camera Deputaţilor, n.r.) în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Cristian-Adrian Panciu, Ileana Maria Luncan, George Ionuţ Dumitrică, István Gáspár, Gina Bâra, Alexandra Oprea, Florentina Roşca, Mircea Dan Ciubancan, Elena Mădălina Vîlcea, Otilia Poenar-Ciochină, Milica Medrea, Florin Bunea, Mircea Mitrofan, Renatte Mărgăritescu, Dragoş Conovaru, Iulia Ghimiş, Emilian Sgura.

Anunţul privind achiziţia publică a celor 50 de autoturisme a fost postat pe SEAP în data de 27 iulie 2013.

Citește și: