Andreea OFIŢERU
45300 vizualizări 9 feb 2015

Regulile propuse de Ministerul Educaţiei pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare au rămas la fel ca anul trecut. În perioada următoare, Ministerul Educaţiei urmează să aprobe ordinul prin care se va face înscrierea în învăţământul primar. 

Potrivit datelor centralizate de anul trecut de Ministerul Educaţiei, 99% din cererile depuse în 2014 au fost admise după prima etapă de înscriere.

Gândul vă prezintă Topul celor mai căutate şcoli din România, aşa cum a reieşit anul trecut din centralizarea de la Ministerul Educaţiei.

La nivel naţional, TOP 50 NAŢIONAL al şcolilor arată că cele mai căutate şcoli sunt cele din Capitală, 19 instituţii de învăţământ din Capitală având concurenţă de cel mult 2 pe loc.

Inspectorii şcolari din Bucureşti spun în fiecare sector al Capitalei sunt câteva şcoli unde numărul cereri îl depăşeşte pe cel al locurilor disponibile. „Părinţii trebuie să aleagă mai întâi cadrul didactic. Apoi şcoala să fie aproape de locuinţă. Fiecare şcoală face organizează „Ziua Porţilor Deschise”, când directorii şi profesorii stau la dispoziţia părinţilor interesaţi de şcoala respectivă”, a spus Marian Banu, inspector de la Bucureşti.

Cele mai căutate şcoli din Sectorul 1: Şcoala nr. 11, Şcoala nr. 17, Şcoala nr 45, Şcoala Vlahuţă, Şcoala Herăstrău

Cele mai căutate şcoli din Sectorul 2: Şcoala Centrală, Şcoala  nr. 19, Şcoala nr. 49, Şcoala nr. 51, Şcoala„Ita Wegman”

 Cele mai căutate şcoli din Sectorul 3: Şcoala „Dante Aligheri”, Şcoala nr. 195, Şcoala nr.80, Şcoala „Waldorf”, Şcoala nr. 81

Cele mai căutate şcoli din Sectorul 4: Şcoala nr. 79, Şcoala nr. 194, Şcoala nr.97, Şcoala nr. 190, Şcoala nr. 113

Cele mai căutate şcoli din Sectorul 5: Şcoala nr 146, Şcoala nr. 150, Şcoala „Stefan Odobleja”, Şcoala „Ion Barbu”, Şcoala nr 280

Cele mai căutate şcoli din Sectorul  6: Şcoala nr.197, Şcoala nr. 172, Şcoala nr. 156, Şcoala nr. 311, Şcoala nr. 117

Gândul vă prezintă CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE, aşa cum apare în propunerea de Educaţie:

Pregătirea înscrierii în învăţământul primar

9 februarie 2015 -  Şcolile care organizează clase pregătitoare pentru anul şcolar 2015/2016 vor afişa numărul de clase pregătitoare alocate, atât la sediu, cât şi pe site-ul propriu, dacă există, inclusiv şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

Tot pe 9 februarie începe programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în cazul în care copiii nu îndeplinesc vârsta.

11 – 20 februarie 2015 - Organizarea unei „Zile a porţilor deschise” în şcoli, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate.

9 – 20 februarie 2015 - Organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2015 – 2016, în învăţământul primar.

10 februarie – 4 martie 2015 - Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.

10 februarie – 5 martie 2015 - Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

5 martie 2015 - Transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională a procesului - verbal în care este înscris rezultatul dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ/municipiul Bucureşti, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti).

Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare

9 februarie 2015 - Afişarea, la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învăţământul primar.

16 februarie – 6 martie 2015 - Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta). Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

9 martie 2015 -Procesarea, de către comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia naţională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

10 - 12 martie 2015 -Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de nvăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază. Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.

13 martie 2015-Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.

13 – 14 martie 2015-Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

Citește și: