1157 vizualizări 9 iul 2016

Centrul special de înscriere pentru candidaţii din provincie care doresc admiterea în unităţile de învăţământ liceal de stat din Capitală este la Şcoala Gimnazială „Sfinţii Voievozi”, din Str. Atelierului Nr.25, Sector 1, Bucureşti, în apropierea Gării de Nord. Telefon 021/3127572 sau 021/3179916. E-mail sfinţiivoievozi@yahoo.com.

Candidaţii se vor prezenta la centrul special de înscriere cu următoarele documente:

• Fişa de înscriere a opţiunilor în original, eliberată de unitatea şcolară absolvită de candidat;

• Fişa de înscriere va avea număr de înregistrare şi ştampila unităţii de învăţământ absolvită de candidat;

• B.I. sau C.I. al candidatului şi al părintelui/tutorelui – original şi copie xerox;

• Număr de telefon pentru eventuale comunicări;

• Anexa fisei de înscriere pentru elevii care solicită înscrierea la licee cu clase bilingv.

Candidaţii vor fi însoţiţi de părinte / tutore;

Opţiunile din fişele de înscriere ale candidaţilor din alte judeţe vor fi completate la centrul special de înscriere, nu la şcoala de provenienţă.

Înscrierea candidaţilor şi completarea opţiunilor vor fi realizate conform programului afişat la centrul special de admitere de la Şcoala Gimnazială „Sfinţii Voievozi”:

• VINERI - 8.07. 2016, orele, 9.00 -18.00;

• SÂMBĂTĂ - 9.07.2016, orele, 9.00-16.00;

• DUMINICĂ - 10.07.2016, orele, 9.00-16.00;

• LUNI, 11 .07 2016, orele, 9.00-18.00;

• MARTI, 12.07.2016, orele, 9.00 -18.00.

Conform Calendarului admiterii în clasa a IX-a, învăţământ liceal de stat pentru anul şcolar 2016/2017, aprobat prin OMECŞ nr.5082 /31.08.2015, în perioada 8.07.2016 – 12.07.2016, va avea loc activitatea de completare a opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a.

Citește și: