174 vizualizări 3 oct 2016

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) susţine, în cadrul unui comunicat de presă, că "în această toamnă, clasa politică trebuie să dea dovadă de maturitate şi să acţioneze ca atare atunci când afirmă că educaţia reprezintă o prioritate naţională". În acest sens, organizaţiile studenţeşti au formulat 15 obiective pentru viitorii parlamentari, stabilite în urma Forumului Organizaţiilor Studenţeşti din România (FOSR), desfăşurat în perioada 8-16 august 2016, la Galaţi, unde peste 330 de lideri ai studenţilor din întreaga ţară au participat la o serie de dezbateri.

Lista celor 15 priorităţi:

"1.O finanţare corespunzătoare a educaţiei, peste media statelor membre ale Uniunii Europene, bazată pe performanţă, prin alocarea anuală a minimum 6% din Produsul Intern Brut pentru acest sector.

2.Un cadru legislativ stabil şi predictibil în ceea ce priveşte sistemul naţional de învăţământ, realizat în urma unei consultări autentice cu toţi actorii din sistemul de educaţie.

3.Un fond pentru burse suficient de mare, care să permită universităţilor să acorde astfel de forme de sprijin tuturor studenţilor care au nevoie, într-un cuantum care să acopere cheltuielile lunare de cazare, masă, încălţăminte, îmbrăcăminte şi materiale pentru studiu, precum şi alte mecanisme care să transforme sistemul educaţional românesc într-unul echitabil, în aşa fel încât abandonul universitar cauzat de lipsa resurselor financiare să fie eradicat.

4.Fonduri de investiţii care să permită renovarea căminelor studenţeşti pentru a le aduce la standarde europene, precum şi construcţia de noi cămine studenţeşti acolo unde există deficit de locuri de cazare, în comparaţie cu cererea.

5.Sistem de consiliere şi orientare în carieră finanţat corespunzător, funcţional, cu resurse umane suficiente şi bine pregătite, atât în învăţământul preuniversitar, cât şi în cel universitar, astfel încât toţi elevii şi studenţii să acceseze astfel de servicii gratuit pe parcursul studiilor, pentru a le facilita alegerea unor trasee educaţionale corespunzătoare şi o inserţie pe piaţa muncii cât mai facilă, precum şi pentru a combate abandonul studiilor universitare.

6.O legislaţie corespunzătoare pentru stagii de practică şi internshipuri, care să confere drepturi celor ce parcurg astfel de stagii, precum şi o pondere mult mai mare a practicii în studiile universitare, cu sprijin direct oferit studenţilor de universităţi prin garantarea de locuri de practică de calitate în toate domeniile.

7.Fonduri suficiente şi legislaţie corespunzătoare, care să permită dezvoltarea unui sistem de învăţământ cu adevărat centrat pe studenţi, flexibil, cu mijloace şi metode de predare adaptate nevoilor acestora, bazate pe o infrastructură academică modernă, resurse de învăţare de actualitate şi cadre didactice bine pregătite şi cu abilităţi pedagogice bine dezvoltate, conferite de un sistem de formare performant.

8.Sistem de asigurare şi evaluare a calităţii în învăţământul superior corelat cu directivele europene în domeniu, obiectiv, echidistant şi performant, care să nu permită ca vreun derapaj să rămână nesancţionat în sistem, care să încurajeze universităţile să crească calitatea programelor de studii oferite, pentru toate ciclurile de studiu, şi care să implice studenţii în toate procesele sale.

9.Etica, integritatea şi buna guvernanţă – principalele valori pe care se bazează sistemul educaţional românesc, garantate de o legislaţie solidă în domeniu, care să nu permită niciun fel de abatere care să rămână nesancţionată, şi care să fie inoculate elevilor şi studenţilor încă din primii ani de studiu prin mijloace specifice de educare.

10.Sistem de învăţământ competitiv şi atractiv la nivel internaţional, prin investiţii substanţiale ale statului în programe de cercetare, dezvoltare şi inovare şi prin însănătoşirea imaginii publice a acestuia, eliminând corupţia şi impostura de orice tip.

11.Programe naţionale corespunzătoare care să sprijine universităţile să îşi adapteze infrastructura şi resursele academice pentru nevoile studenţilor cu dizabilităţi.

12.Consolidarea statutului studenţilor drept parteneri egali, cu drepturi depline, în sistemul de învăţământ superior, inclusiv prin asigurarea dreptului acestora de a participa în procesele de alegere pentru funcţiile de conducere din universităţi într-o proporţie de cel puţin 25% din totalul electoratului.

13.Dezvoltarea programului naţional de tabere studenţeşti prin creşterea numărului de beneficiari şi prin valorificarea centrelor de agrement şi de tineret aflate în administrare publică.

14.Promovarea principiilor transparenţei, competenţei şi meritocraţiei în toate structurile sistemului de învăţământ superior şi eliminarea oricăror ingerinţe politice.

15.Misiunea Caselor de Cultură ale Studenţilor trebuie regândită şi reformată fundamental, astfel încât acestea să redevină puncte de sprijin pentru studenţi, în strâns parteneriat cu universităţile", se precizează în comunicatul ANOSR.

Practic, în săptămânile care urmează reprezentaţii ANOSR vor purta discuţii despre obiectivele studenţilor pentru învăţământul superior românesc atât cu reprezentanţi ai actualului Guvern, cât şi cu candidaţii la alegerile parlamentare şi cu partidele politice.

Citește și: