Biro ATTILA
934 vizualizări 28 ian 2015

O altă recomandare a CE este pentru parlamentarii cărora li se cere un cod de conduită care să nu le mai permită să se ascundă de anchetele penale. Comisia solicită autorităţilor să facă eforturi pentru ca procedurile de recuperare a prejudiciilor să funcţioneze în mod real.

Comisia Europeană critică Parlamentul în cel mai recent raport pe Justiţie, anunţând că va mai exista un nou raport în 2016. Raportul Mecanismului de Verificare şi Cooperare pentru anul 2014 pentru România laudă progresele în lupta anticorupţie. Instituţii precum DNA, Curtea Supremă au primit note bune. O menţiune specială în raport este legată de Curtea Constituţională care şi-a intensificat în 2014 rolul de garant al apărării Constituţiei. În schimb, note proaste vor primi politicienii care au atacat şi în 2014 Justiţia, dar şi o notă slabă pentru activitatea Avocatului Poporului.

Lista de recomandări formulate de Comisia Europeană

Independenţa justiţiei

• Să se asigure că procedura de numire a noului procuror şef al DIICOT este transparentă şi bazată pe merit;

• Să efectueze o evaluare globală a procedurilor de numire în funcţii de conducere în cadrul magistraturii, astfel încât până în luna decembrie 2015 să existe în acest sens proceduri clare şi detaliate, bazate pe modelul procedurilor utilizate pentru numirea preşedintelui ICCJ;

• Să se asigure că în Codul de conduită al parlamentarilor sunt incluse dispoziţii clare care să garanteze respectarea independenţei sistemului judiciar de către parlamentari şi în cadrul procesului parlamentar;

• În cadrul discuţiilor privind Constituţia, să menţină în centrul dezbaterii preocuparea pentru asigurarea independenţei justiţiei şi a rolului acesteia în contextul echilibrului puterilor în stat. 2. Reforma sistemului judiciar

• Să finalizeze cât mai curând posibil modificările care se impun a fi aduse codurilor penale, în consultare cu CSM, ICCJ şi cu Ministerul Public. Obiectivul următor ar trebui să fie acela de a asigura un cadru stabil, care să nu necesite modificări succesive;

• Să elaboreze un plan de acţiune operaţional pentru punerea în aplicare a strategiei de reformă a sistemului judiciar, cu termene clare şi cu implicarea în acest proces atât a Ministerului Justiţiei, cât şi a CSM, şi asigurând faptul că toate părţile interesate au ocazia să îşi spună punctul de vedere; să doteze conducerea sistemului judiciar cu instrumente de informare mai puternice referitoare la funcţionarea sistemului judiciar (cum ar fi instrumente statistice, gestionarea cauzelor, sondaje în rândul utilizatorilor şi al 15 personalului) pentru a-i permite să ia decizii în cunoştinţă de cauză şi să demonstreze progresele înregistrate;

• Să exploreze soluţii pragmatice pentru menţinerea accesului la justiţie fără a păstra actuala hartă judiciară a instanţelor de mici dimensiuni;

• Să îmbunătăţească asigurarea aplicării hotărârilor judecătoreşti la toate nivelurile pentru a se asigura că hotărârile judecătoreşti şi sancţiunile financiare sunt puse în aplicare în mod corespunzător.

3. Integritatea

• Să reexamineze modul în care se poate garanta faptul că hotărârile judecătoreşti referitoare la suspendarea din funcţie a parlamentarilor sunt aplicate în mod automat de către Parlament;

• Să aplice verificarea ex ante de către ANI a conflictelor de interese în cadrul procedurilor de achiziţii publice; să asigure legături mai strânse între organele de urmărire penală şi ANI, astfel încât eventualele infracţiuni legate de cazurile ANI să fie investigate în mod corespunzător;

• Să exploreze modalităţi de îmbunătăţire a acceptării publice şi a punerii eficace în aplicare a normelor în materie de incompatibilitate şi a măsurilor de prevenire a situaţiilor de incompatibilitate.

4. Lupta împotriva corupţiei

• Să îmbunătăţească culegerea de date statistice privind recuperarea eficace a activelor şi să se asigure că noua agenţie poate asigura o mai bună administrare a bunurilor îngheţate şi poate coopera cu ANAF pentru a îmbunătăţi ratele de recuperare efectivă. Alte segmente ale administraţiei publice ar trebui să fie în mod clar responsabile dacă se dovedesc incapabile să soluţioneze aceste chestiuni;

• Să intensifice acţiunile preventive şi represive direcţionate împotriva conflictelor de interese, a favoritismului, a fraudei şi a corupţiei în achiziţiile publice şi să acorde o atenţie deosebită unor domenii-cheie, cum ar fi sistemul judiciar;

• Să recurgă la Strategia naţională anticorupţie pentru a identifica mai bine domeniile expuse riscului de corupţie şi să adopte măsuri educative şi preventive, cu sprijinul ONGurilor şi profitând de oportunităţile oferite de fondurile UE.

• Să continue să îmbunătăţească măsurile de combatere a micii corupţii, atât prin măsuri de prevenire, cât şi prin sancţiuni disuasive.

Citește și: