Adriana Stanca
10029 vizualizări 10 aug 2013

Începând de joi, 8 august, solicitarea pentru eliberarea unui nou permis de conducere duplicat se poate face şi prin intermediul unui e-mail potrivit unui ordin emis de Ministerul Afacerilor Interne.

Astfel, bucureştenii pot trimite documentele necesare, scanate, fie la adresa permise.bucuresti@mai.gov.ro, fie la examinari.bucuresit@mai.gov.ro.

În cazul persoanelor din restul ţării, adresele de email sunt diferite, acestea urmând să fie comunicate de fiecare prefectură.

Acest lucru se aplică însă doar în cazul celor care doresc duplicarea permisului de conducere pierdut, furat, deteriorat sau în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii.

Aşadar, în acest contex, cererea pentru eliberarea permisului trebuie să fie depusă alături de următoarele documente:

1. actul de identitate al titularului, în original şi copie sau, în cazul prevăzut la art. (2) alin. (2), numai în copie;

2. procura specială şi actul de identitate al persoanei împuternicite, în original şi copie, în cazul prevăzut la art. (2) alin. (2);

3. dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere;

4. documentul din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, numai în cazul prevăzut la art. 1 lit. a)

5. permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului;

6. declaraţie pe propria răspundere a titularului din care rezultă, după caz, pierderea ori furtul permisului;

7. două fotografii ale titularului, 35x38,5 mm, de dată recentă, în cazul prevăzut la art. (2) alin. (2) şi în cazul cererilor depuse la alt serviciu public.

Mai multe detalii referitoare la Articolele/Alineatele menţionate anterior puteţi găsi aici.

Permisul va fi livrat la adresa din România indicată de titular sau poate fi ridicat de acesta de la serviciul public comunitar precizat în cerere.

În cazul în care cererea a fost transmisă prin corespondenţă, permisul de conducere trebuie ridicat de la serviciul public comunitar menţionat în cerere. Dacă cererea a fost însă trimisă prin poşta electonică, titularul poate ridica permisul numai după ce depune la serviciul public comunitar documentele în original ale căror copii au fost transmise prin email.

                                

Citește și: