204 vizualizări 17 aug 2015

Controlul făcut în perioada 11-14 august la Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Suceava, privind transferurile elevilor de clasa a IX-a după repartizarea computerizată a fost finalizat, stabilindu-se că din cele 386 de cereri aprobate, 332 trebuie anulate. În cazul acestor cereri, elevii care au cerut transferul aveau medii mai mici decât mediile ultimilor admişi la acele şcoli.

"Din documentele verificate, s-a constatat că, dintr-un total de 523 de cereri de transfer depuse, dintre care 7 în afara termenului stabilit, au fost aprobate 386 de cereri. Dintre cele 386 de cereri aprobate, pentru 332 de elevi transferul s-a realizat fără respectarea prevederilor legale prevăzute de Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat", a spus ministrul Educaţiei.

De asemenea, în alte 38 de cazuri, cererile de transfer au rămas valabile, întrucât în aceste cazuri a corespuns media de admitere, fiind peste mediile ultimilor admişi în acele şcoli. În celelalte cazuri s-a constatat că transferurile au fost aprobate respectând reglementările, fiind cazuri în care sunt fraţi gemeni sau elevi cu probleme medicale.

"Compararea notelor obţinute de elevi la Evaluarea Naţională cu ultima notă de admitere din liceele în care au fost transferaţi a relevat, în numeroase cazuri, diferenţe cuprinse între 1 punct şi 2,83 puncte. Doar pentru 54 de cereri au fost respectate prevederile legale: 38 îndeplinesc condiţia cu privire la media de admitere, 12 sunt cazuri de fraţi gemeni sau tripleţi, două sunt cereri de transfer la profil vocaţional, iar alte două cereri aprobate au fost susţinute cu documente care dovedesc afecţiuni medicale grave", a precizat Cîmpeanu.

Echipa de control a mai constatat că, la nivelul ISJ Suceava, nu a fost elaborată o procedură proprie de aprobare a acestor cereri de transfer, criteriile suplimentare de departajare fiind cuprinse într-un proces-verbal din 27 mai 2015.

"Comisia Judeţeană de Admitere nu a putut prezenta motivaţii temeinice, susţinute legal, în privinţa criteriilor proprii, pentru care nu a solicitat aprobarea Comisiei Naţionale de Admitere. De asemenea, echipa de control a constatat că cererile aprobate nu sunt însoţite de documente care să justifice situaţiile speciale invocate. Comisia Judeţeană de Admitere a fost condusă de doamna Cristina Teodorovici, inspector şcolar general adjunct, şi a fost constituită din 10 membri (şapte inspectori şcolari din cadrul inspectoratului şcolar, un cadru didactic şi doi informaticieni)", a precizat Ministerul Educaţiei.

În urma propunerilor formulate de echipa de control, ministrul Educaţiei a dispus anularea transferurilor aprobate cu încălcarea prevederilor legale.

Ministrul Educaţiei a mai dispus cercetarea disciplinară a membrilor comisiei de admitere a ISJ Suceava, pentru încălcarea prevederilor legale privind transferul elevilor.

De asemenea, au fost sesizate organele de cercetare penală privind săvârşirea unei posibile infracţiuni de abuz în serviciu în legătură cu modalitatea de aprobare a transferurilor elevilor după repartizarea computerizată.

"Ministerul Educaţiei şiu Cercetării Ştiinţifice este astfel consecvent în ceea ce priveşte descurajarea prin măsuri ferme a oricăror tendinţe de încălcare a reglementărilor legale", a precizat Sorin Cîmpeanu.

Controlul la Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a vizat verificarea soluţiilor în cazul situaţiilor speciale apărute după repartizarea computerizată. Metodologia stabileşte că "situaţii speciale" sunt acele cazuri medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi.

Ministrul Educaţiei a mai spus că luni au fost inspectorii din Corpul de control în judeţele Brăila, Bihor şi Prahova, iar marţi vor merge în judeţul Neamţ. Raportul final va fi transmis joi de Corpul de control.

Săptămâna trecută, ministrul Educaţiei, Mihai Cîmpeanu, a cerut Corpului de control al MECS să verifice legalitatea unor transferuri la clasa a IX-a, după repartizarea computerizată, din judeţele Suceava, Bihor, Prahova şi Brăila, unde au fost peste 800 de astfel de solicitări aprobate.

Astfel, în judeţul Suceava au fost 523 de cereri de transfer, din care au fost aprobate 386, în Bihor s-au înregistrat 236 de cereri, din care 191 aprobate, în Prahova - 264 de cereri, 252 aprobate, iar în Brăila au fost 70 de solicitări aprobate.

Sorin Cîmpeanu a subliniat că, în cazul în care se va dovedi că au fost nereguli în aceste cazuri, persoanele responsabile vor fi sancţionate drastic, mergând până la desfacerea contractului de muncă, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul profesorilor implicaţi în fraudele de la bacaluareat.

În prima etapă de admitere în unităţile de învăţământ liceal a absolvenţilor de clasa a VIII-a, dintre cei 128.685 de elevi care au completat fişele de înscriere au fost repartizaţi computerizat 124.805 (98,5%).

Media de admitere a elevilor se calculează ca medie ponderată între media de la Evaluarea Naţională, care are pondere de 75% şi media celor patru ani de gimnaziu, cu pondere de 25%. Elevii care au avut medii de admitere sub 5 au participat şi ei la repartizarea computerizată.

Citește și: