Laura Mitran - Mediafax
139 vizualizări 3 dec 2014

Amnesty International şi Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC) salută observaţiile finale făcute publice de Comitetul ONU privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale ca urmare a recentei examinări a rapoartelor periodice ale României, se arată într-un comunicat remis MEDIAFAX.

"Observaţiile finale evidenţiază preocupări persistente faţă de eşecul României de a asigura implementarea şi protejarea eficientă a drepturilor omului - printre care ale romilor -, România neîndeplinindu-şi astfel obligaţiile asumate în baza Pactului Internaţional pentru Drepturi Economice, Sociale şi Culturale pe care l-a ratificat în 1974. Acestea reiau în mare parte preocupările articulate de către cele două organizaţii în mod repetat atât în mod public cât şi în discuţii cu autorităţile române", se arată în comunicat.

Potrivit celor două organizaţii, comitetul şi-a exprimat îngrijorarea faţă de o gamă extinsă de probleme legate de drepturile omului, inclusiv "discriminarea pe scară largă şi excluziunea socială a romilor, în special în domeniile de locuire, educaţie, sănătate şi locuri de muncă", precum şi ostilitatea opiniei publice faţă de romi.

Totodată, comitetul a remarcat deficienţe în Strategia Naţională de incluziune a Romilor din România şi a solicitat politici mai eficiente bazate pe date statistice dezagregate privind situaţia romilor.

În special, "comitetul a împărtăşit preocupările organizaţiilor referitoare la provocările semnificative legate de dreptul la locuire pentru «romi care continuă să trăiască în condiţii de locuire necorespunzătoare, fără apă potabilă sau facilităţi sanitare, electricitate, încălzire, canalizare, salubritate sau securitate legală a posesiei, ceea ce îi expune riscului unei evacuări» şi, de asemenea, a remarcat «numărul limitat de locuinţe sociale disponibile şi lipsa unui mecanism de monitorizare pentru a asigura alocarea acestora în mod transparent şi nediscriminatoriu»", se arată în comunicat.

Comitetul a recomandat adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura accesul la locuire adecvată pentru grupurile dezavantajate şi marginalizate, inclusiv a romilor.

Astfel, autorităţile române au fost îndemnate să modifice legislaţia naţională pentru a asigura un grad minim de securitate a posesiei persoanelor care trăiesc în aşezări informale şi să adopte o legislaţie care să asigure că evacuările sunt efectuate în conformitate cu standardele internaţionale privind drepturile omului.

Potrivit comitetului ONU, evacuările forţate ale romilor nu ar trebui să aibă loc "până când aceştia nu au fost consultaţi, le-a fost garantat un proces echitabil şi locuinţe alternative sau compensaţii care să le permită să dobândească o locuinţă adecvată".

Amnesty International şi Centrul European pentru Drepturile Omului reiterează apelul către autorităţile române de a implementa recomandările comitetului fără întârziere.

Citește și: