„CJUE, acum câteva minute: Noţiunea "soţ", în sensul dispoziţiilor dreptului Uniunii privind libertatea de şedere a cetăţenilor Uniunii şi a membrilor familiilor lor, cuprinde soţii de acelaşi sex.

Cu alte cuvinte: cred că dacă doi gay nu se pot căsători în România (legislaţia nostră interzice), ei se vor putea căsători în UE şi reveni în România unde vor fi recunoscuţi. O să fie cam ca maşinile înmatriculate în Bulgaria: refuzăm să le acordăm drepturi aici?! Atunci vor merge acolo să încheie actele şi vor reveni”, a scris Danileţ pe Facebook.

Decizia CJUE în cazul cuplului gay Coman-Hamilton: Noţiunea de SOŢ, în sensul dispoziţiilor dreptului Uniunii privind LIBERTATEA DE ŞEDERE a cetăţenilor Uniunii şi a membrilor familiilor lor, cuprinde soţii DE ACELAŞI SEX, se arată în decizia de joi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, ca urmare a cazului Coman-Hamilton.

 "Deşi statele membre sunt libere să autorizeze sau să nu autorizeze CĂSĂTORIA HOMOSEXUALĂ, ele nu pot împiedica LIBERTATEA DE ŞEDERE a unui cetăţean al Uniunii prin refuzul de a acorda soţului său de acelaşi sex, resortisant al unei ţări non-UE, un drept de şedere derivat pe teritoriul lor", se arată în comunicatul transmis de instituţie.

ADRIAN COMAN, cetăţean român şi american, s-a căsătorit în anul 2005 cu CLAI HAMILTON, cetăţean american. Cei doi au dat în judecată statul român, după ce i s-a refuzat recunoaşterea căsătoriei oficiate în Belgia.

 "Având în vedere toate consideraţiile care precedă, trebuie să se răspundă la prima întrebare că, într‑o situaţie în care un cetăţean al Uniunii a făcut uz de libertatea sa de circulaţie deplasându‑se şi locuind efectiv, în conformitate cu condiţiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2004/38, într‑un alt stat membru decât cel a cărui cetăţenie o deţine şi a întemeiat sau a consolidat cu această ocazie o viaţă de familie cu un resortisant al unui stat terţ, de acelaşi sex, de care este legat printr‑o căsătorie legal încheiată în statul membru gazdă, articolul 21 alineatul (1) TFUE trebuie să fie interpretat în sensul că se opune ca autorităţile competente ale statului membru a cărui cetăţenie o deţine cetăţeanul Uniunii să refuze acordarea unui drept de şedere pe teritoriul acestui stat membru resortisantului menţionat, pentru motivul că dreptul statului membru menţionat nu prevede căsătoria între persoane de acelaşi sex", se arată în documentul Hotărârii CJUE în cauza C‑673/16.

"Curtea consideră că refuzul unui stat membru de a recunoaşte, exclusiv în scopul acordării unui drept de şedere derivat unui resotisant al unui stat non-UE, căsătoria acestui resotisant cu un cetăţean al Uniunii de acelaşi sex legal încheiată într-un alt stat membru este susceptabil să împiedice exercitarea dreptului acestui cetăţean de liberă circulaţie şi de şedere pe teritoriul statelor membre. Aceasta ar face ca libertatea de circulaţie să varieze de la un stat membru la altul în funcţie de dispoziţiile de drept naţional care guvernează căsătoria între persoanele de acelaşi sex", se mai arată în comunicat.

Adrian Coman şi Clai Hamilton s-au cunoscut în 2002 la New York şi au format un cuplu stabil timp de opt ani. În 2009, Adrian a plecat din New York pentru a lucra la Parlamentul European, în Bruxelles. Un an mai târziu, cei doi au decis să se căsătorească în Belgia. În 2012, Adrian Coman şi-a încheiat contractul la Parlamentul European şi a început să îşi caute de lucru în Belgia şi Statele Unite, luând în calcul şi varianta de a veni în România, unde avea părinţi, rude şi prieteni. A mers la Consulatul României din Bruxelles pentru a transcrie certificatul de căsătorie, lucru necesar pentru a cere rezinţa în România pentru partenerul său.

Adrian Coman, Clai Hamilton şi Asociaţia ACCEPT au fost audiaţi de Marea Cameră a CJUE pentru stabilirea definiţiei termenului „soţi” în legislaţia europeană privind libera circulaţie pe teritoriul UE în data de 21 noiembrie 2017. Cazul a ajuns pe masa judecătorilor europeni după ce opinia lor a fost solicitată de Curtea Constituţională a României, pentru a stabili dacă articolele din Codul Civil care interzic recunoaşterea căsătoriilor gay încheiate în afara României sunt constituţionale sau nu.

Citește și: