Liviu Dadacus - Mediafax
344 vizualizări 7 feb 2018

Plenul CCR a fost sesizat, în cadrul controlului anterior promulgării, cu privire la neconstituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, obiecţie formulată de Preşedintele României.

În urma deliberărilor, CCR, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile Legii pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 sunt neconstituţionale.

Curtea a constatat că acele competenţe ale prefectului prevăzute de art. unic pct.1 din legea criticată şi care permit validarea/invalidarea consilierilor locali prin ordin al prefectului fără a exista o circumstanţiere a situaţiilor care pot apărea, printre care cele de natură să conducă la un blocaj instituţional nu sunt compatibile cu prevederile Constituţiei.

În motivarea soluţiei pronunţate, Curtea a reţinut că prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art.120 alin.(1) privind principiul autonomiei locale, ale art.121 alin.(2) privind autorităţile comunale şi orăşeneşti, ale art.123 alin.(2) şi (4) privind prefectul, precum şi cele ale art.1 alin.(5) în componentele sale privind calitatea legii şi principiul securităţii juridice.

De asemenea, Curtea a mai constatat că prevederile art. unic 2 şi 3 din legea criticată sunt de natură să încalce dispoziţiile art.1 alin.(5) în componentele sale privind calitatea legii, precum şi principiul securităţii juridice, aceste dispoziţii fiind chiar în antinomie cu prevederile art. unic pct.1 din aceeaşi lege.

Iohannis a trimis, la începutul lunii ianuarie, Curţii Constituţionale, o sesizare de neconstituţionalitate asupra actului normativ pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, care instituie o nouă procedură referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local.

"Legea menţionată stabileşte noi reguli în ceea ce priveşte cvorumul şedinţelor consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, în cadrul cărora se propune validarea sau invalidarea unui sau a unor consilieri locali/consilieri judeţeni noi. Considerăm că această lege cuprinde reglementări neclare, imprecis redactate, ce contravin normelor şi principiilor constituţionale şi încalcă prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2) şi art. 123 alin. (2) şi alin. (4) din Constituţie", a precizat Iohannis în obiecţia de neconstituţionalitate.

Şeful statului a criticat, totodată, şi faptul că dispoziţiile nou introduse în legea în cauză stabilesc regimuri juridice diferite pentru validarea/invalidarea mandatelor consilierilor locali în funcţie de momentul la care se realizează respectiva validare/invalidare, ceea ce ar conduce la inducerea de incertitudine şi incoerenţă în sistemul normativ relevant pentru administraţia publică locală şi la crearea premiselor unei inegalităţi de tratament juridic între consilierii locali.

Legea urmează să revină în Parlament pentru a fi pusă în acord cu decizia CCR.

 

 

Citește și: