1215 vizualizări 26 ian 2011

Potrivit unor documente publicate pe site-ul unei asociaţiicivice, prima arestare a lui Ceauşescu Nicolae a avut loc în 1933,la doar 15 ani, pentru că răspândise manifeste cu ocazia unei greveşi îndemnase la acte de sabotaj.

Organizaţia civică "Miliţia Spirituală" şi IRIR au postat pesite-ul www.militiaspirituala.ro arhiva foto a conţinutului celortrei dosare cu documente originale despre viaţa şi "opera" fostuluidictator, Nicolae Ceauşescu.

Materialul prezentat a stat, de-a lungul timpului, la bazabiografiilor scrise şi povestite ale apropiaţilor, exegeţilor şibiografilor ceauşişti. Parte dintre aceste documente sau a unorcopii ale lor au apărut înainte de '89 în diverse expoziţiiomagiale şi muzee, iar după, în cadrul câtorva evenimente cu temăanticomunistă.

Potrivit documentelor, prima arestare a lui CeauşescuNicolae a avut loc în 1933, la doar 15 ani, pentru că răspândisemanifeste cu ocazia unei greve şi îndemnase la acte desabotaj. În următorii ani a fost arestat de mai multe orişi condamnat la ani grei de închisoare corecţională pentruactivitate comunistă, infracţiuni contra liniştii publice şiuneltire contra ordinii sociale

CÂTEVA EXEMPLE

În iunie1936 a fost condamnat de Tribunalul Militar Braşov la 2 aniînchisoare, amendă şi 1 an interdicţie de a părăsi comunaScorniceşti. În august 1939 a fost condamnat în contumacie de cătreTribunalul Militar Bucureşti la 3 ani închisoare. Va fi prins deorganele de Siguranţă abia în iulie 1940 când a fost depus lapenitenciarul Jilava. A fost deţinut în penitenciarele Braşov,Doftana şi Văcăreşti (iun. 1936 - dec. 1938), Jilava (iul. - aug.1940) şi Caransebeş (aug. 1940 - iul. 1943),Văcăreşti (iul. - aug.1943) şi Lagărul de internaţi politici de la Târgu Jiu (aug. 1943 -23 aug. 1944).


Întors acasă, din post în post, pentru "vagabondaj"


Primul dosar cuprinde file datate 1933-1943.


Ca o paranteză, în epocă circula o poveste datată înperioada 1931-1933, care spunea că tânărul Ceauşescu a intrat învizorul poliţiei şi jandarmeriei pentru vagabondaj, fiind întors"pachet" la Scorniceşti, din post în post. Povestea mai spunea cămicul Ceauşescu fusese prins "transportând" înscrisuri subversiveîn tocul fals al unor pantofi/ghete, fără să aibă habar deexistenţa acestor materiale de propagandă comunistă.

Adevăr sau mit, documentele originale cuprinse în primuldosar al lui Nicolae Ceauşescu, întocmit de Siguranţa Statului,atestă că încă adolescentul Nicolae devine un "element problemă"pentru un aparat poliţienesc, care nu-şi făcea niciun fel descrupule în a-i aresta pe opozanţii sistemului, indiferent devârsta lor. Ulterior, metoda şi cadrul legislativ, au fost preluatîntocmai de Securitatea Comunistă.

Iată ce conţin, potrivit site-ului amintit, cele treidosare:

Dosarul nr. 11933-1943

PUTEŢI DESCARCA DE AICI DOSARULINTEGRAL

Pe primadin cele aproximativ 80 de pagini ale dosarului, apare "portretulscris" al lui Nicolae Ceauşescu. Iată cum era descis acesta: "părulcastaniu, fruntea potrivită, sprâncenele castanii, ochi căprui,nasul (probabil) borcănat, gura mica, bărbia ovală, faţa prelungăşi smeadă, fiul lui Andruţă şi Alexandrina. La dosar se mai află unformular tip cu amprentele lui Ceauşescu şi datele sale de starecivilă, datat 23 noiembrie 1933, în care Agentul Niculescu cere caNicolae Ceauşescu să fie deţinut în arestul poliţiei împreună cualte două persoane, pentru a fi cercetaţi de comisarul Ananiu.Cererea este urmată de un proces verbal care enumeră obiectelegăsite asupra lui Ceauşescu în momentul reţinerii, între care 10lei, o oglindă şi o cravată. În fila următoare apare şi motivaţiaacestei reţineri: "provocarea unui scandal în timpul grevei în carea fost spart un geam în valoare de 12.000 lei". Împreună cuprocesul verbal, sunt depuse la dosar declaraţiile celor reţinuţi,precum şi obiectul delict: "o piatră". În sarcina lui Ceauşescu sereţin următoarele: "răspândire de manifeste" cu ocazia grevei şi"îndemnarea la acte de sabotaj". Dosarul este înaintat ParchetuluiTribunalului Ilfov. Ceauşescu este judecat şi achitat.

Acesta este începutul războiului total între tânărul NicolaeCeauşescu, (în vârstă de 15 ani), şi Siguranţa Statului. Un războicare avea să continue cu noi reţineri şi condamnări.

Pe 26august, 1934, Ceauşescu este arestat de Prefectura PoliţieiBucureşti şi predat Consiliul de Război al Corp II Armată, pentrucă a participat la o întrunire clandestină antifascistă desfăşuratăîn strada Echinoxului nr. 53. Abia plasat la domiciliu, în urmaincidentului, în data de 19 septembrie, Ceauşescu este ridicat dinnou, pe 20 septembrie, în urma unei descinderi a Poliţiei la oşedinţă a Comitetului Antifascist aflat în strada Foişor nr. 9. Înacea noapte, proprietarul imobilului, Petre Enache, sesizează Circa13 din Prefectura Poliţiei Municipiului Bucureşti, despre faptul căîn imobil are loc o întrunire ilegală a Comitetului Antifascist alSectorului II Negru. Are loc o razie, fiind descoperite aici câtevapersoane care luau parte la această şedparticipau la întrunire Toţicei prezenţi au fost arestaţi întrucât nu au oprit şedinţa ăi nu auparasite imobilul
Tabelul nominal cu participanţii figurează şi el la dosar, după cumurmează: Socor Matei, Vulpescu Petre, Scarlat Calimachi, DomocoşVladimir, Preoteasa Grigore, Naum Gelu, Poltzer Mihail, DumitruCumescu, Elefterescu Dumitru, Sima Dumitru, Edelsohn Kiva, IonIacob Cohn, Marinescu Badea, Solomon Mili, Seher Anghel, AlbescuConstantin, Mişu Marcovici, Rădulescu Tudor şi Ceauşescu Nicolaecare la ace data împlinise 17 ani şi domicilia pe strada CanoniculBunea, la nr. 6. Este eliberat la puţin timp şi predat patronuluisău, Ştefan Rusescu, în fapt, cumnatul lui Ceauşescu, acesta. fiindcăsătorit cu Ceauşescu, Niculina.
Pe 6octombrie, acelaşi an, tânărul Nicolae este reţinut din nou dePoliţia Socială şi eliberat o zi mai târziu. După două săptămâni,Ceauşescu este trimis de Prefectura Poliţiei Municipiului Bucureşticătre Legiunea de Jandarmi Olt, pentru a fi condus la domicilul săudin comuna Scorniceşti.
În anul1936 este arestat la Târgovişte, împreună cu alţi 18 tinericomunişti şi condamnat de Consiliul de Război al Corpului V Armatăla doi ani de închisoare corecţională, pedeapsa fiind executată laînchisoarea Doftana.
Pe 12decembrie 1938, Ceauşescu este eliberat
La 6martie 1940 Secţia I a Tribunalului Militar al Corpului II Armată,respinge "opoziţia" lui Ceauşescu faţă de condamnarea încontumacie, la 3 ani închisoare, amendă şi interdicţie pentru"agitaţiuni comuniste", pronunţată la 18 mai 1936.

biografialui Ceauşescu Nicolae întocmită de Corpul Detectivilor din DirecţiaGenerală a Poliţiei la data de 10 decembrie 1938; La data de 25noiembrie 1933, Prefectura Poliţiei Capitalei l-a înaintat peCeauşescu Parchetului Tribunalului Ilfov prin adresa nr. 109.593pentru a fi cercetat şi trimis în judecată pentru "acte de sabotaj"şi "îndemn la grevă". În anul următor, la data de 28 august 1934,Prefectura Poliţiei Capitalei l-a înaintat Consiliului de Război depe lângă Corpul II Armată, prin adresa nr. 105. 318 pentru a fijudecat pentru "răspândire de manifeste". Un proces-verbal din 20septembrie 1934 întocmit de Ananiu Anton, comisar ajutor de poliţiela Comisariatul circumscripţiei 13 Poliţie din Prefectura PoliţieiMunicipiului Bucureşti, ne relevă o descindere a Poliţiei la oşedinţă a Comitetului Antifascist. După scurta reţinere, CeauşescuNicolae a fost eliberat fiind plasat la domiciliul său din stradaCanonicul Bunea, nr. 6 şi predat patronului său, Ştefan Rusescu. Laacest atelier de încălţăminte lucra şi sora lui Nicolae Ceauşescu,Niculina, care era căsătorită cu Ştefan Rusescu. În ziua de 6octombrie 1934 este din nou reţinut de Poliţia Socială, însăeliberat a doua zi. La 24 octombrie 1934, Ceauşescu a fost trimisde Prefectura Poliţiei Municipiului Bucureşti cu adresa nr. 126.704către Legiunea de Jandarmi Olt, pentru a fi expediat la domicilulsău din comuna Scorniceşti.

Dosarul nr.2 -în care apar referiri la Lenuţa Petrescu, "Regina Muncii" şiAlexandru Iliescu, aflat în detenţie

PUTETI DESCARCA DE AICI DOSARULINTEGRAL

Cel de-al doilea dosar conţine 157 de file

Întreprimele fotocopii se regăsesc două cărţi poştale din perioadadetenţiei la Doftana. Din prima, aflăm ce conţinea un pachet trimislui Nicolae Ceauşescu de la Iaşi: 3 kg şuncă, 1 kg şi jumătate debrânză, o jumătate kg de unt, o jumătate kg de zahăr, o pâinicică,o jumătate săpun rufe, un săpun de faţă, o cutie cremă, o cutiesardele Robert, medicamente - două sticluţe - , o cutie şi maimulte prafuri. Prin intermediul celei de-a doua, Ceauşescu îitransmite lui Aurel Cornăţeanu următoarele, domiciliat înColentina: "Trimiteţi-mi alimente şi bani cât de multe. Cusalutari, Niculae. Nu scriu mai multe că nu primeşti".

Din douărapoarte ale Siguranţei datate 14, respectiv 15 august 1939,ataşate la dosar, aflăm că, în 13 august 1939, în cadrul uneiserbări organizate pe stadionul Ministerului Muncii din ParculVeseliei, la care au luat parte peste 1.000 de muncitori, a fostaleasă "Regina Muncii", în persoana Lenuţei Petrescu, muncitoare lafabrica "Jaquard" din Bucureşti, nimeni alta decât viitoarea soţiea lui Ceauşescu. Raportul Siguranţei arată că, în scopul alegeriiReginei, au fost împărţite cărţi poştale, ocazia fiind"transformată de comunişti într-o ocazie de propagandă". Pe acestecărţi poştale s-au scris declaraţii de adeziune şi s-a ceruteliberarea comuniştilor Ilie Pintilie, Alexandru Iliescu, MateiSocor şi alţii. Odată aleasă, Regina a spus: "Mulţumescproletariatului conştient de eforturile făcute pentru apărarealibertăţii şi a martirilor clasei muncitoare". Două zile maitârziu, în cadrul şedinţei Cercului Cultural al tineretului bresleitextilă, pielărie şi încălţăminte, Nicolae Ceauşescu a propusînfiinţarea unei secţiuni turistice, teatrale, corale şi culturaleseparate, breasla fiind obligată să angajeze profesori şidirijori.
În acestal doilea dosar se află şi un referat întocmit, se presupune, deorganul de Securitate, datat 2 august 1950, care se încheie foartecritic la adresa lui Ceauşescu: "Înainte de 23 August 1944, a făcutpolitică de stânga, fiind închis împreună cu Tov. Gh. GheorghiuDej. În timp ce a fost Deputat, a venit foarte rar în judeţ şi nu arealizat nimic remarcabil. Tatăl său, Andruţa Ceauşescu, a fostprimar şi scos ulterior fiind nepregătit politiceşte şi fiindbeţiv. Este slab orator şi organizator";
Aparprimele osanale la adresa lui Ceauşescu. Iată ce scrie tânărulcommunist Şelaru: "Să-i urmăm exemplul. Unul dintre cei maineînfricaţi luptători ai tineretului român, pentru revendicărilelor, este fără îndoială, Nicolae Ceauşescu. Tânăr între tineri, aînţeles încă din vremea prigoanei hitleriste etc, etc"
Tot înacest dosar găsim o ofertă de vânzare a uneltelor de cizmărie pecare Ceauşescu i-a făcut-o administratorul penitenciaruluiCaransebeş, la 8 martie 1943. Iată câteva "piese" din invntar: omasă de brad, un dulap, un cleşte de cuie, 2 rigle şi altele.Preţul pe care îl cerea Ceauşescu era de 5.925 lei;

Dosarul nr. 3- Încare Ceauşescu pare schimbat şi are în dotare o pereche de fiare depicioare

PUTETI DESCARCA DE AICI DOSARULINTEGRAL

Cel de-al treilea dosar conţine 36 de file:

Una dintre primele file din cel de-al treilea dosar este"Mandatul de arestare din 5 iunie 1936, ora 18.00. Iată cum sunaînceputul acestuia: "În numele legii şi al MS Carol II, Noi,colonel Stroia Ştefan, Prim Comisar Regal al Consiliului de Războial Corp 5 Armată, în virtutea legii etc, etc"

Într-o foaie de transfer a penitenciarului Braşov, din 1936,care apare şi ea în acest dosar, Nicolae Ceauşescu pare completschimbat. Iată cum sună descrierea sa: statura 1m, nasul mic, guramijlocie, bărbie ovală, faţă ovală, părul blond, atitudinecorporală, mijlocie;

La dosarul nr. 3 există ataşată şi o "Chitanţă" dinpenitenciarul Braşov, care arată cu ce "trusou" a fost mutatCeauşescu la Doftana: "Zeghe, Nădragi, Cămăşi, Ismene, Opinci,Bonetă şi Fiare de picioare - 1 pereche";

Tot aici se află ataşat un raport semnat de gardienii MihaiGheorghe, P. Vasile şi Militaru Ilie de la Doftana. Cei trei îisemnalează comandantului următoarele:""În dimineaţa zilei de 20februarie 1937, pe la orele 8, deţinutul Ceauşescu Nicolae aînceput să strige cuvinte insultătoare la adresa Dvstră şi pe noifăcându-ne călăi şi bătăuşi spunând că nu ştim ce facem. Iardeţinutul Balog Ion, trecând prin faţa celulei lui şi spunând să numai stea la fereastră a început să provoace toată secţia şi să măinsulte cu cuvinte murdare că sunt călău şi nu ştiu ce fac, dând şico bucată de geam în cap. Vă rog să binevoiţi a lua măsuri şi aipedepsi fiind cei mai instigatori din secţie. Supuşi la ordine. Sătrăiţi".

Citește și: