2 vizualizări 25 nov 2007

Uniunea Naţională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat, prima probă având loc, azi, informează instituţia.Se pot prezenta la concurs licenţiaţii unei facultăţi de drept sau doctori în drept, care au cetăţenie română, sunt domiciliaţi în România, au exerciţiul drepturilor civile şi politice, nu exercită o profesie autorizată sau salarizată într-o altă ţară şi nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.

Potrivit acestei reglementări, nu pot fi avocaţi cei condamnaţi definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, cei care au săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească, cei cărora li s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară, falitul fraudulos.

Regulamentul de organizare a concursului pentru intrarea în profesie prevede că examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe orale şi două probe scrise. Candidaţii vor trebui să răspundă la întrebări din cinci materii de examen: organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal. Pentru primirea în profesia de avocat, candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 7, cu condiţia ca la fiecare probă scrisă, să obţină minimum nota 6.

Citește și: