Aurelia Alexa - Mediafax
3670 vizualizări 24 apr 2014

Decizia de numire a fost semnată la propunerea ministrului Muncii.

În acelaşi timp, ca efect al legii de desfiinţare a Oficului Român pentru Adopţii, prin decizie a premierului s-a constatat încetarea mandatului lui Bogdan Panait la conducerea acestei instituţii.

Gabriela Coman lucrează în domeniul protecţia copilului din 1992 şi a mai fost secretar de stat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie (ANPCA) în perioada iunie 2001 - decembrie 2004, atunci când a fost elaborată şi aprobată Legea 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului.

Anterior, în perioada martie 1992 - martie 1993, a fost expert în Comitetul de Sprijinire a instituţiilor pentru Ocrotirea Copilului din cadrul Guvernului, din 1993 până în 1997 a fost expert şi coordonator de proiect în cadrul Comitetului Naţional pentru Protecţia Copilului, iar din 1997 până în 2000 a ocupat funcţia de şef Serviciu Strategii, Programe în cadrul Departamentului pentru Protecţia Copilului.

Din ianuarie 2001 până în iunie 2001, când a fost numită secretar de stat al ANPCA, Gabriela Coman a ocupat funcţia de secretar general la aceeaşi instituţie.

Din 2004, după mandatul la ANPCA, a fost lucrat ca şi consultant internaţional pentru Unicef România, Unicef Serbia şi Unicef Moldova, a fost manager de proiect în cadrul proiectului "Îmbunătăţirea Eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România", implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în parteneriat cu Fundaţia SERA România.

De asemenea, din 2007 este director executiv al Centrului Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual, iar din 2013 preşedintele Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie va funcţiona cu 69 de posturi - 32 preluate de la ORA şi 37 de la Direcţia pentru Protecţia Copilului din MMFPSPV- şi va avea un corp de control şi un consiliu de coordonare format din reprezentanţi ai mai multor ministere.

Guvernul a aprobat, în 16 aprilie, Hotărârea de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), instituţie care va avea maximum 69 de posturi, plus secretar de stat.

Documentul aprobat de Guvern prevede că Autoritatea preia 37 de posturi din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei,Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), aferente Direcţiei Protecţia Copilului, şi 32 de posturi ale Oficiului Român pentru Adopţii (ORA).

Instituţia va avea şi personal cu atribuţii de control care vor putea solicita informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera de competenţă a ANPDCA, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.

Personalul cu atribuţii de control va avea drept de acces, în condiţiile legii, în sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum şi la domiciliul/reşedinţa persoanelor fizice care au în îngrijire şi/sau asigură protecţia unui copil.

Pe lângă preşedintele Autorităţii va funcţiona,ca organ consultativ, Consiliul de coordonare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţie, compus din câte un reprezentant cu funcţie de conducere al următoarelor instituţii şi organisme: ANPDCA, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe, Avocatul Poporului, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia directorilor direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, Colegiul Psihologilor.

Citește și: