1518 vizualizări 24 nov 2010

Cabinetul Boc a dat, miercuri, undă verde actelor normative decare depind salariile din sectorul bugetar în 2011 şi care provoacăschimbări în sectorul privat prin creşterea salariului minim brutgarantat de la 600 la 670 de lei.

"Cea mai importantă prevedere a Legii de aplicare pentru anul2011 a Legii salarizării este aceea că salariile de bază din lunaoctombrie 2010 se majorează cu 15%. Şi aici vreau să fiu foarteclar şi explicit. Atât îşi poate permite România în momentul defaţă, ţinând cont de realităţile crizei în care încă ne aflăm şi denecesitatea de încadrare în ţintele de deficit, pe care le avempentru anul 2011. Este vorba de următoarele ţinte de deficit: 4,4%deficit bugetar, masă salarială pentru personalul bugetar - 39 demiliarde de lei, personal bugetar - 1.290.000 de bugetari", aexplicat şeful Executivului, Emil Boc.
El a insistatcă, pentru anul viitor, conform analizelor efectuate de către FMI,Banca Mondială şi CE, creşterea economică este între 1,5% şi 2% în2011, dar cu condiţia ca România "să nu abandoneze" drumulreformelor pe care le-a început, a spus premierul, care a anunţatşi stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară la valoarea de670 de lei, care acoperă, în fapt, nivelul inflaţiei pentru anul2009 şi pentru anul 2010.
Prim-ministrula mai anunţat că astăzi actele normative vor ajunge la Parlament,astfel să fie declanşată procedura de angajare a răspunderiiGuvernului.

Militarii, protejaţi de Executiv

Premierul amai precizat că, prin adoptarea în vară şi impunerea principiuluicontributivităţii, militarii vor plăti, din 2011, contribuţii lasistemul de pensii de 10,5 %, în condiţiile în care până acumplăteau doar 5%. El a dat asigurări că aceştia nu vor fi nevoiţi săacopere din solda lor 5,5%, căci Guvernul o va majora exact cuacest procent, astfel încât contribuţia pe care o plătesc la fondulde pensii să nu afecteze salariul pe care-l primesc în momentul defaţă.
Creşteri de faţadă

În fapt, ceea ce a aprobat ieri Guvernul nu va umple portofelelebugetarilor în 2011, aşa cum lasă de înţeles Cabinetul Boc.Majorarea cu 15% se va aplica la nivelul salarial din lunaoctombrie şi nu la cel din iulie, de după tăiere (la 1 iulie s-autăiat cu 25%- n.r.). Calculul se va face însă invers, respectiv seva scădea din cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor defuncţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor lunare de încadrare,inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi în lei şi valutăaferente lunii iunie cu 13,75%.

Majorareareprezintă de fapt realocarea celui de-al 13-lea salariu şi aprimelor de vacanţă, care nu vor mai fi date. "Sumelecorespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acordăîncepând cu luna ianuarie 2011, acestea au fost avute în vedere lastabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011personalului din sectorul bugetar", după cum se precizează în lege.Mai mult, instituţiile de stat, cu excepţia celor finanţateintegral din venituri proprii, nu vor acorda în continuare tichetede masă personalului.
Nici munca peste program nu se va plăti, ci se transformă în zilelibere.

VEZIAICI CUM SE VOR CALCULA SALARIILE FUNCŢIONARILLOR PUBLICI DUPĂLEGEA SALARIZĂRII

VEZIAICI CUM SE VOR CALCULA SALARIILE ANGAJAŢILOR DIN DOMENIULSANITAR-VETERINAR

VEZIAICI CUM SE VOR CALCULA SALARIILE ANGAJAŢILOR DIN CABINETULDEMNITARULUI

VEZIAICI CUM SE VOR CALCULA SALARIILE ANGAJAŢILOR DIN UNITĂŢIBUGETARE

VEZIAICI CUM SE VOR CALCULA SALARIILE ANGAJAŢILOR DIN FUNCŢIICOMUNE

VEZIAICI CUM SE VOR CALCULA SALARIILE ANGAJAŢILOR DIN UNITĂŢISPORTIVE

VEZIAICI CUM SE VOR CALCULA SALARIILE ANGAJAŢILOR DINNAVIGAŢIE

VEZIAICI CUM SE VOR CALCULA SALARIILE ANGAJAŢILOR DINAVIAŢIE

VEZIAICI CUM SE VOR CALCULA SALARIILE ANGAJAŢILOR DINAGRICULTURĂ

VEZIAICI CUM SE VOR CALCULA SALARIILE ANGAJAŢILOR DINCADASTRU

VEZIAICI CUM SE VOR CALCULA SALARIILE ANGAJAŢILOR DIN PROTECŢIAMEDIULUI

Citește și: