Alice Draghici
1036 vizualizări 22 iul 2015

Din suma totală de două miliarde o sută douăzeci de milioane lei prevăzută iniţial pentru finanţarea programului, s-au alocat până în prezent aproximativ 420 de milioane lei, restul sumei fiind alocată pentru finanţarea programului în perioada 2015-2020.

Decizia Guvernului de a prelungi Programul guvernamental ''Termoficare 2006-2015 -căldură şi confort'' a fost luată având în vedere necesarul de investiţii în infrastructura de producere, transport şi distribuţie a energiei termice.

Actul normativ adoptat de Guvern "răspunde solicitărilor adresate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Profesională COGEN România (care reuneşte producători şi distribuitori din 20 de localităţi), precum şi Asociaţia Române pentru Promovarea Eficienţei Energetice", se arată într-un comunicat al Guvernului.

Programul guvernamental are ca obiective modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor; eficientizarea, creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică a localităţilor; promovarea surselor de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă, pe baza cererii de energie termică utilă, diminuarea consumului de resurse energetice fosile şi îndeplinirea angajamentelor României privind eficienţa energetică şi resursele regenerabile.

În cadrul programului sunt cofinanţate de la bugetul de stat lucrări de investiţii realizate de unităţile administrativ-teritoriale în care furnizarea energiei termice către populaţie se realizează în sistem centralizat.

Citește și: