Gandul.info
Maria MANOLIU
Dan CARBUNARU
3174 vizualizări 26 oct 2010

Miercuri, majoritatea liniilor de transport în comun vor circulape trasee modificate în funcţie de calendarul protestelor.

Începând cu ora 06:30 până în jurul orei 10:00,liniile de autobuze 122, 300, 381 şi 783 îşi vor modifica traseeleastfel:

Linia 122 va funcţiona pe traseul de bază numaiîntre Cartierul Latin şi Piaţa Romană.

Linia 300 va funcţiona pe traseul de bază întreClăbucet şi intersecţia Bd. Ion Mihalache/Str. Buzeşti (PiaţaVictoriei), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri prin Str.Buzeşti, Str. Occidentului, Bd. Gh. Manu, Bd. Lascăr Catargiu,Piaţa Romană.

Linia 381 va funcţiona pe traseul de bază numaiîntre Piaţa Reşiţa şi Piaţa Romană.

Linia 783 va funcţiona în ambele sensuri de laPiaţa Arcul de Triumf, prin Bd. C-tin Prezan, Cal. Dorobanţilor,Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Gh. Magheru, apoi traseul de bază.

Începând cu ora 10:30 până în jurul orei 14,liniile 104, 123 şi 124 vor funcţiona pe traseul de bază întreterminalele Cora Pantelimon, CET Sud Vitan, respectiv FundaţiaAisteda şi intersecţia Bd. Unirii-Bd. Mircea Vodă, apoi pe untraseu modificat prin Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str.Sf. Vineri, Piaţa Sf. Vineri.

Liniile 131, 301 şi 331 vor funcţiona doar pânăla Piaţa Lahovari.

Liniile 122, 137, 138 şi 268 vor funcţiona petraseele de bază până la intersecţia Str. Ştirbei Vodă/Cal.Victoriei, apoi pe un traseu modificat prin Cal. Victoriei, Bd.Regina Elisabeta, Bd. M. Kogălniceanu, apoi traseele actuale.

Liniile 126, 168, 226, 268 şi 368 vor funcţionape traseele de bază până la intersecţia Str. Ştirbei Vodă/Str.Luterană, apoi pe un traseu modificat prin Str. Luterană, Str.G-ral Budişteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, apoitraseele actuale.

Linia 133 va funcţiona pe traseul de bază întreterminalul Bd. Tineretului şi intersecţia Str. Mihai Eminescu/Str.Polonă, apoi pe un traseu modificat pe Str. Polonă, Şos. Ştefan celMare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasaj Victoriei, Sos. NicolaeTitulescu, Str. Maltopol, Bd. Gh. Duca, Bd. Dinicu Golescu, Str.Fluviului, cu întoarcere pe Str. Fluviului, Cal. Plevnei, cuîntoarcere in intersecţia Cal.Giuleşti/Şos. Orhideelor, Cal.Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Gării de Nord, Bd. Gh. Duca,Bd. Alex. Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, Pasaj Victoriei, Bd.Iancu de Hunedoara, Şos. Ştefan cel Mare, Str. Polonă, Bd. Dacia,apoi traseul actual.

Linia 300 va funcţiona pe traseul de bază întreClăbucet şi intersecţia Bd. Ion Mihalache/Str. Buzesti (PiaţaVictoriei), apoi pe un traseu modificat prin Str. Buzeşti, Cal.Griviţei, Bd. Dacia, Cal. Victoriei, cu întoarcere pe Bd. ReginaElisabeta, Bd. M. Kogălniceanu, Cal. Plevnei, Str. Ştirbei Vodă,Str. Berzei, Str. Buzeşti, Bd. Ion Mihalache, Clăbucet.

Liniile 336 şi 601 vor funcţiona pe traseele debază între terminalele Apusului, respectiv Semănătoarea şi PodEroilor, apoi pe un traseu modificat pe Str. Stirbei Vodă, CaleaVictoriei, Bd. Regina Elisabeta, Bd. M. Kogălniceanu, apoi traseeleactuale.

Linia 381 va funcţiona pe traseul de bază întrePiata Reşita şi Pasajul Unirii , apoi pe un traseu modificat prinBd. Dimitrie Cantemir, cu întoarcere prin Splaiul Unirii, Bd.Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, apoi traseul actual.

Linia 783 va funcţiona pe traseul de bază întreAeroportul Henri Coandă şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseumodificat în ambele sensuri pe Bd. C-tin Prezan, Cal. Dorobanţilor,Sos. Stefan cel Mare, Bucur Obor, Cal. Moşilor, Piaţa Rosetti, undevor întoarce comun cu autobuzele liniei 311.

Începând tot cu ora 10:00, dar până laretragere, vor fi modificate urmatoarele linii deautobuze:

Linia 117 va funcţiona pe traseul de bază întreterminalul Bacău şi Piaţa Unirii, cu întoarcere pe Bd. DimitrieCantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoitraseul actual.

Liniile 116 şi 313 vor funcţiona pe traseul debază între terminalele Gara Progresul, respectiv Turnu Magurele şiintersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/Splaiul Unirii, apoi pe un traseumodificat prin Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. DimitrieCantemir, apoi traseele de bază.

Linia 232 va funcţiona pe traseul de bază întreterminalul Real Berceni şi Piaţa Unirii, cu întoarcere pe DimitrieCantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. Dr. C-tin Istrate, apoi traseulactual.

Linia 312 va funcţiona pe traseul de bază întreterminalul Piaţa de Gros şi intersecţia Bd. DimitrieCantemir/Splaiul Unirii, apoi pe un traseu modificat prin SplaiulUnirii, Cal. Văcăreşti, apoi traseul de bază.

Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază întreterminalul Valea Oltului şi intersecţia Cal. 13 Septembrie/Şos.Pandurilor/ Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe un traseu modificat peBd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, PiaţaUnirii, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str.11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. TudorVladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.

Începând cu ora 12:00 până în jurul orei 23.00,se va restricţiona traficul rutier pe Calea 13 Septembrie, de laintersecţia cu Bd. Tudor Vladimirescu, pe Bd. Unirii, de laintersecţia cu Bd. I.C. Brătianu, pe Bd. Naţiunile Unite de laPiaţa Naţiunile Unite, pe Bd. Libertăţii, între SplaiulIndependenţei şi Bd. George Coşbuc, pe Str. Izvor şi pe Str. B.P.Haşdeu, de la Pod Haşdeu până la intersecţia cu Bd. TudorVladimirescu.

Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază întreCET Vest Militari şi intersecţia Şos. Pandurilor/Cal. 13Septembrie, cu întoarcere pe Cal. 13 Septembrie, Şos. Progresului,Bd. Geniului, Bd. Iuliu Maniu, apoi traseul actual.

În intervalul 14.00-21.00, liniile 104, 124, 123 şi 783vor funcţiona astfel:

Liniile 104 şi 124 vor reveni pe traseele debază între terminalele Cora Pantelimon, respectiv Fundaţia Aistedaşi Piaţa Operei, cu întoarcere prin Bd. Eroii Sanitari, Bd.Eroilor, Splaiul Independentei, apoi pe traseul liniei 385 pe Bd.Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul debază.

Linia 123 va funcţiona pe traseul de bază întreGara de Nord si Piaţa Unirii, apoi pe traseul liniei 385 pe SplaiulIndependenţei, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. MirceaVodă, apoi traseul de bază. Pe celalalt sens autobuzele vor circulape traseul de bază.

Linia 783 va funcţiona până la retragere petraseul de bază între Aeroportul Henri Coandă şi Pasajul Unirii,apoi prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti,Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodã, Piata Unirii.Celălat sens nu se modifică.

Începând cu ora 14.00, liniile 122, 126, 131, 133, 137,138, 168, 226, 268, 300, 301, 331, 336, 368, 381 şi 601 vor revenipe traseele de bază.

În intervalul 22.00-23.00 în vederea defluiriiparticipanţilor, se va restricţiona traficul rutier pe SplaiulIndependenţei, între Piaţa Unirii şi Pod Eroilor, pe ambele sensuride mers. Din această cauză, începând cu ora 21:00 până laretragere, liniile din zonă vor funcţiona pe traseemodificate, astfel:

Liniile 104, 123 şi 124 vor funcţiona petraseele de bază între Cora Pantelimon, CET Sud Vitan, respectivFundaţia Aisteda şi intersecţia Bd. Unirii/Bd. I. C. Brătianu, apoipe un traseu modificat pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu,Str. Sf. Vineri, Piaţa Sf. Vineri.

Linia 122 va funcţiona pe traseul de bazã întrePiaţa Victoriei şi Piaţa Romană, apoi pe un traseu modificat pe Bd.Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Str. ŞtirbeiVodă, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

Liniile 137, 138 şi 268 vor funcţiona petraseele de bază între terminalele Carrefour Militari, ComplexComercial Militari, respectiv Valea Argeşului şi intersecţia Cal.Victoriei/Str. C.A. Rosetti apoi pe un traseu modificat prin Cal.Victoriei, Str. Dem Dobrescu, Bd. N. Bălcescu, Bd. Magheru, PiaţaRomană, cu întoarcere pe Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Bd.Dinicu Golescu, Str. Ştirbei Vodă, Bd. Eroilor, apoi traseeleactuale.

Liniile 620 şi 635 vor functiona pe traseeleactuale între terminalele Laromet, respectiv Ghencea si intersecţiaStr. Stirbei Vodă/Calea Plevnei cu întoarcere pe Calea Plevnei,Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Str. Berzei apoitraseele de bază.

Liniile 236 şi 336 vor funcţiona pe traseele debază între terminalele West Park, respectiv Apusului şi intersecţiaSplaiul Independenţei/Bd. Eroilor, apoi pe un traseu modificat prinBd. Eroilor, Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gh. Marinescu, apoi traseeleactuale.

Linia 601 va funcţiona pe traseul de bază întreSemănătoarea şi intersecţia Splaiul Independenţei/Bd. Eroilor cuîntoarcere la Podul Eroilor pe Splaiul Independenţei (malul stâng),Str. G-ral Popovăţ, apoi traseul actual.

Pe toata durata zilei, liniile de troleibuze din zonaPiaţa Universităţii vor funcţiona pe trasee scurtate,astfel:

Linia 61 va funcţiona pe traseul de bază întreterminalul Master SA şi intersecţia Şos. Cotroceni/Bd. Gh.Marinescu apoi pe un traseu comun cu linia 62 pe Şos. Cotroceni,Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. BaldovinPârcalabul, Gara de Nord, cu intoarcere prin Str. Witing, CaleaPlevnei, Str. Constantin Noica, Sos. Cotroceni, Bd. IuliuManiu.

Liniile 69 şi 91 vor circula pe un traseumodificat de la intersecţia Bd. Eroilor/ Bd. Eroii Sanitari, prinBd. Eroilor, Splaiul Independenţei, Str. Constantin Noica, Str.Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Gara de Nord, cuîntoarcere prin Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Ştirbei Vodă, Bd.Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, apoi traseele de bază.

Liniile 66, 70, 79, 85, 90 şi 92 vor funcţionadoar până la Piaţa Rosetti.

Citește și: