Alexandru Costea
84 vizualizări 12 iul 2019

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a trimis, vineri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, potrivit unui comunicat emis de Administraţia Prezidenţială.

„Legea pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 vizează reglementarea situaţiei terenurilor aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum, indiferent de denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în proprietate privată, fiind modificate dispoziţiile privind terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi a curţii şi grădinii din jurul acestora, aflate în zonele necooperativizate”, arată sursa citată.

În ceea ce priveşte terenurile aferente locuinţei care nu au fost cooperativizate, legea supusă reexaminării prevede la punctul doi al articolului din proiect: „În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel: (…)”.

Preşedintele României consideră că sintagma „terenuri aferente locuinţei” nu acoperă situaţia suprafeţelor de teren pe care se află anexele gospodăreşti sau terenurile reprezentate de curtea şi grădina din jurul locuinţei.

„Din această perspectivă considerăm că norma este incompletă, motiv pentru care se impune reanalizarea intervenţiei legislative menţionate din cuprinsul articolului unic pct. 2 din legea transmisă la promulgare”, arată Preşedinţia.

Preşedintele precizează că textul alineatului (23) al art. 27 din Legea nr. 18/1991 - asupra căruia se intervine prin modificarea legislativă trimisă la reexaminare - a fost modificat prin Legea 105/2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (în vigoare începând cu 23 mai 2019).

„Astfel, prin Legea nr. 105/2019 sintagma «terenuri aferente locuinţei» (introdusă iniţial prin Legea nr. 231/2018) a fost înlocuită cu sintagma «terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi a curţii şi grădinii din jurul acestora». Această ultimă formulare - ce nu vizează doar suprafaţa de teren ocupată efectiv de locuinţă - este mai acoperitoare în comparaţie cu aceea de «terenuri aferente locuinţei» şi este de natură să asigure egalitatea de tratament juridic între terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi a curţii şi grădinii din jurul acestora, independent de faptul că acestea se află în zone cooperativizate ori în zone necooperativizate”, potrivit Administraţiei de la Cotroceni.

 

Citește și: