Laura Mitran - Mediafax
2534 vizualizări 17 mai 2015

Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) au precizat, la solicitarea MEDIAFAX, că în perioada 1 - 4 mai, comisarii instituţiei, împreună cu reprezentanţi ai Poliţiei Locale, Poliţiei Române şi Jandarmeriei Române, au efectuat, în fiecare judeţ, acţiuni de patrulare în zonele special amenajate pentru activităţi de picnic, respectiv în zonele neamenajate, cunoscute ca zone de picnic, în zonele turistice şi în zonele de afluenţă publică consacrate, în vederea verificării modului de aplicare a Legii 54/2012 - Legea picnicului.

Cu ocazia acestor acţiuni, echipele de control au aplicat 31 de sancţiuni, dintre care şase amenzi contravenţionale în valoare totală de 9.000 de lei şi 25 de avertismente.

Toate cele şase amenzi, de câte 1.000 şi respectiv 2.000 de lei, au fost date în judeţul Neamţ, unor cetăţeni care desfăşurau activităţi de picnic în zone neamenajate, în special în zona mănăstirilor Secu şi Sihăstria.

Principalele abateri săvârşite de cetăţeni constatate în timpul controalelor au fost: aprinderea focului în zone neamenajate (grătare improvizate), depozitarea deşeurilor în locuri neautorizate, parcarea autovehiculelor pe spaţiile verzi. Cele mai mari amenzi au fost aplicate pentru aprinderea grătarelor improvizate în locuri neamenajate.

Acţiunile de control au vizat şi verificarea modului de conformare a autorităţilor publice locale la prevederiile Legii 54/2012, respectiv amenajarea zonelor pentru agrement (amplasarea de containere pentru colectarea separată a deşeurilor, toalete ecologice, grătare pentru foc, indicatoare de avertizare privind modul de comportare în aceste zone). Nu au fost constatate neconformităţi în timpul verificărilor, astfel că nu au fost aplicate sancţiuni primăriilor.

"Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în care GNM a efectuat controale, s-a constatat că administraţiile locale au fost mai receptive în ceea ce priveşte conformarea faţă de Legea picnicului prin amenajarea mai multor spaţii de colectare a deşeurilor menajere şi de amplasare a grătarelor pentru picnic. Totodată, faţă de perioadele anterioare, s-a constatat că un număr din ce în ce mai mare de cetăţeni cunosc prevederile Legii picnicului, au luat la cunoştinţă obligaţiile care le revin, potrivit acestei legi, şi au avut o conduită corespunzătoare", se mai arată în răspunsul instituţiei.

Legea nr. 54/2012 defineşte picnicul ca fiind "orice activitate de recreere desfăşurată în zone de afluenţă publică consacrate pe domeniul public sau privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ- teritoriale de una sau mai multe persoane şi care presupune consumul de băuturi şi/sau alimente precum şi după caz aprinderea sau nu a focului".

Potrivit legii activităţile de picnic sunt permise doar în zone special amenajate şi în zone indicate, cu condiţia ca cetăţenii să respecte un set de reguli, de la strângerea gunoiului, până la păstrarea liniştii, încălcarea prevederilor legale putând fi sancţionată cu amenzi cuprinse între 100 şi 5.000 de lei.

În zonele special amenajate, aparţinând domeniului public ori privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale, există utilităţi şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic şi aprinderea focului este permisă.

Activităţi de picnic, cu excepţia aprinderii focului, sunt permise şi în zonele indicate în planurile de zonificare ale parcurilor aflate în intravilanul localităţilor, precum şi în zonele limitrofe pădurilor situate în intravilanul localităţilor, în care sunt permise prin excepţie, desfăşurarea activităţilor de picnic este permisă şi în alte zone decât cele menţionate doar în condiţiile organizării de evenimente ocazionale, autorizate potrivit legii.

Autoritatea publică locală sau centrală care administrează zone de afluenţă publică consacrate are obligaţia de a prevedea în bugetul propriu sumele necesare asigurării condiţiilor de funcţionare a acestora şi de a include clauze aferente salubrizării zonelor în care se desfăşoară activităţile de picnic în contractul cu operatorul local.

Potrivit legii, dacă administratorul zonei de picnic nu asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea acestei activităţi, poate fi sancţionat cu amendă de la 10.000 la 50.000 de lei

Cei care desfăşoară activităţi de picnic în afara zonelor special amenajate şi/sau a zonelor indicate pentru activităţile de picnic riscă o amendă cuprinsă între 1.000 şi 3.000 de lei. Totodată, pentru distrugerea, modificarea ori degradarea panourilor informative, marcajelor, indicatoarelor, construcţiilor, împrejmuirilor sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor se dă amendă de la 100 la 500 de lei.

Amenzi între 2.000 şi 5.000 de lei sunt prevăzute pentru cei care aprind focul în locurile amenajate şi nu îl supraveghează în permanenţă.

Aruncarea deşeurilor în altă parte decât în locurile special amenajate se sancţionează cu amendă între 200 şi 2.000 de lei, iar pentru nedepunerea selectivă a deşeurilor de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, amenzile sunt între 100 şi 500 de lei.

Amenzi între 300 şi 3.000 de lei pot fi aplicate celor care nu lasă curat şi nealterat locul în care au desfăşurat activitatea de picnic, celor care aruncă ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate şi celor care nu respectă ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Şi cei care spală obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate sau care împrăştie pe sol apa uzată rezultată în urma activităţii de picnic sau o varsă în apele din vecinătate pot fi sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 100 şi 200 de lei.

Aceleaşi amenzi sunt prevăzute şi pentru persoanele care nu respectă orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective sau nu parchează autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop.

Amenzi cuprinse între 200 şi 400 de lei pot primi persoanele care hrănesc animalele sălbatice, care îndepărtează, rănesc ori distrug plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit, care postează semne sau mesaje sau care nu păstrează liniştea şi deranjează comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori.

Potrivit legii, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor menţionate se fac de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, autorităţile administraţiei publice locale şi personalul împuternicit al acestora, de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către agenţii Poliţiei locale, conform competenţelor stabilite prin lege.

Citește și: