Dan Straut
309 vizualizări 16 ian 2018

Liderii patronali consideră că acest comportament „va avea efecte dramatice în special asupra IMM-urilor, care nu dispun de resurse materiale, financiare şi umane necesare să le permită susţinerea unor contestaţii/procese îndelungate pentru anularea actelor de control”. De cealaltă parte, „recompensa funcţionarilor nu este dublată şi de răspunderea materială a acestora pentru actele de control anulate, nefiind asigurat un minim echilibru în acest domeniu”.

„Pentru tot personalul plătit din fonduri publice trebuie asigurat un sistem unitar de salariazare şi respectarea principiilor Legii-cadru nr. 153/2017 (principiul legalităţii, transparenţei, nediscriminării, tratamentului egal, importanţei sociale a muncii, sustenabilităţii financiare, ierarhizării, stimulării performanţelor). Ordonanţa de Urgenţă nr. 116 din 28 decembrie 2017 încalcă art. 56 alin. (1) din Constituţia României şi regulile fiscal-bugetare, deoarece menţionează înfiinţarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care poate reţine, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală care au la bază sesizări ale ANAF”, au menţionat reprezentanţii CNIPMMR, într-o conferinţă de presă.

„Potrivit art. 56 alin. (1) din Constituţia României, cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice” şi nu la veniturile proprii ale unei instituţii, pentru acordarea de prime. Activitatea de controlul fiscal şi de colectare nu poate genera venituri proprii, veniturile respective reprezentând creanţe bugetare, ce se cuvin bugetului general consolidat”. De asemenea, „Ordonanţa de Urgenţă nr. 116/2017 încalcă şi toate principiile şi dispoziţiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fiind inadmisibilă acordarea directă a unei părţi din veniturile bugetului de stat celor implicaţi în colectarea lor, ca sarcină de serviciu, pentru care se încasează salarii, inspectorii ANAF desfăşurând activităţi pe cheltuiala exclusivă a statului, cu dotările/logistica instituţiei (nu ca activitate externalizată, pe cheltuiala proprie) şi nefiind mai expuşi decât alte categorii (judecători, procurori, poliţişti)”, mai arată liderii CNIPMMR.

„Funcţionarii care vor abuza de poziţia lor, de cadrul legal neclar, de interpretări forţate în dorinţa de a acumula cât mai multe sume în fondul de premiere nu vor răspunde, Codul de procedură fiscală reglementând exclusiv răspunderea statului pentru prejudiciile create prin acte administrative nelegale, spre deosebire de vechiul Cod, în care răspundeau şi funcţionarii fiscali vinovaţi, potrivit regulilor de drept comun din contenciosul administrativ”, au mai precizat reprezentanţii IMM.

CNIPMMR solicită Parlamentului luarea în considerare a poziţiei sale şi motivelor expuse pentru neaprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 116/2017, care „are carenţe structurale şi conceptuale majore, încălcând Constituţia şi principiile fiscal-bugetare şi care va avea un impact negativ semnificativ asupra contribuabililor oneşti, în special asupra IMM-urilor”, se arată într-un comunicat al Consiliului.

Citește și: