Alexandra Stroe
173 vizualizări 19 apr 2017

„Apare ca necesară instituirea unor reglementări subsecvente, de executare a legii, care să prevadă condiţiile concrete pentru acceptarea sau respingerea ofertelor de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare, reguli privind integritatea şi transparenţa, precum şi procedurile aplicabile de către structurile MAI. O astfel de reglementare ar trebui să asigure o aplicare unitară la nivelul MAI a prevederilor legale în materia donaţiilor, darului manual, comodatului şi sponsorizărilor, într-o manieră clară, precisă şi accesibilă oricărei persoane interesate", se arată în referatul de aprobare al proiectului.

În urmă cu aproximativ doi ani, a fost abrogat un ordin privind acceptarea sponsorizărilor, pentru că nu mai era în concordanţă cu prevederile legale, iar, de atunci, MAI nu a mai primit sponsorizări, anunţă instituţia.

Potrivit documentului, unităţile din aparatul central al MAI, instituţiile şi structurile subordonate sau din cadrul acestuia, pot primi fonduri băneşti sau bunuri, cu titlu de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare.

Instituţia nu poate accepta donaţia, darul manual, comodatul sau sponsorizarea, în cazul în care ar primirea acestora ar afecta independenţa şi imparţialitatea personalului MAI în luarea deciziilor, ar conduce la crearea unor avantaje personale sau la folosirea în interesul propriu al personalului MAI a donaţiei sau bunurilor oferite sau dacă oferta este făcută cu scopul de a obţine un avantaj economic pentru ofertant, favorizându-l pe acesta în raport cu alte persoane, se arată în documentul citat.

"Unitatea beneficiară întocmeşte un raport privind oferta (...). De regulă, raportul se întocmeşte de structura cu atribuţii logistice sau, după caz, de structura de resortul căreia sunt bunurile oferite, potrivit organizării existente la nivelul unităţii beneficiare", la baza raportului existând mai multe aprobări şi documente, printre care şi avizul DGPI. Dacă acesta este negativ, oferta va fi automat respinsă, "fără parcurgerea altor proceduri de promovare a raportului", mai prevede proiectul.

 

Citește și: